ד"ר אלי סלוצקין - מכניקה 86-115

סוג הקורס: הרצאה + תרגיל

סמסטר:   א                 היקף שעות: 4 שעות הרצאה, 2 שעות תרגיל

אתר הקורס באינטרנט: http://lemida.biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס:

זהו קורס מבוא במכניקה קלאסית. מטרת הקורס, להנחיל לסטודנטים את מושגי היסוד בפיסיקה הקלאסית ולהרגיל אותם לשיטות הפתרון של בעיות פיסיקאליות.

 

ב. תוכן הקורס:

חוקי מכניקה קלאסית. טכניקות הפתרון המתמטי של בעיות מכניקה.

 

ג. מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

הקורס מועבר בהרצאות פרונטאליות רגילות. ניסויים מתבצעים ע"י המרצה, כאשר הדבר תורם להבנת החומר התיאורטי הנלמד. בשעת התרגיל, המתרגל פותר תרגילים לדוגמה, מתוך דף שיעורי הבית.

 

ד. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

1. קינמטיקה בקואורדינאטות קרטזיות ובקואורדינאטות פולאריות.

2. חוקי ניוטון ותנועת חלקיק נקודתי. פתרון בעיות עם גרביטציה, חיכוך, קפיצים, גלגלות ותנועת מטוטלת.

3. תנע קווי ומתקף. בעיות מכניקה עם מסה משתנה (חלליות וכד')

4. משפט עבודה ואנרגיה. התנגשויות אלסטיות ופלסטיות.  

5. תנע זוויתי של חלקיק נקודתי. טורק. חוקי קפלר של תנועת כוכבי הלכת.

6. תנועת גוף קשיח, כאשר כיוון ציר הסיבוב קבוע במרחב. ממונט אינרציה. פתרון בעיות גלגול והחלקה.

7. תנועה תלת-ממדית של גוף קשיח. תיאור איכותי. 

 

ה. חובות הקורס:

 חובות / דרישות / מטלות: תרגילי בית, שלושה בחנים במהלך הסמסטר, מבחן בסוף הסמסטר.

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):  30% (בחנים ותרגילי הבית) + 70% (מבחן סופי)

 

ו. ביבליוגרפיה: (רשות)

"An introduction to mechanics", Daniel Kleppner and Robert J. Kolenkow, McGraw-Hill (1978).  

 

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

1. C. Kittel, W. D. Knight, and M. A. Ruderman, Berkeley Physics Course - "Mechanics", McGraw-Hill (1965).  

2. M. Alonso and E. J. Finn, "Fundamental University Physics. Volume one: Mechanics and Thermodynamics", Addison-Wesley (1973).

3. D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, "Fundamentals of Physics", Wiley (2001).

4. MIT free video lectures: http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fa....

 

חומר מחייב למבחנים:

כל החומר הנלמד בקורס. המבחן והבחנים כוללים פתרון בעיות כמותיות, המבוססות על החומר שנלמד.

 

לצפייה במבחנים לדוגמא לחץ על הקישורים הבאים: 

1. מבחן מועד א'- תשע"ד

    פתרונות מבחן מועד א'- תשע"ד

2. מבחן מועד ב'- תשע"ד

    פתרונות מבחן מועד ב'- תשע"ד

3. מבחן מועד א'- תשע"ג

    פתרונות מבחן מועד א'- תשע"ג

4. מבחן מועד ב'- תשע"ג

    פתרונות מבחן מועד ב'- תשע"ג

5. מבחן מועד א'- תשע"ב

    פתרונות מבחן מועד א'- תשע"ב

6. מבחן מועד ב'- תשע"ב

    פתרונות מבחן מועד ב'- תשע"ב

7. מבחן מועד א'- תשע"א

    פתרונות מבחן מועד א'- תשע"א

8. מבחן מועד ב'- תשע"א

    פתרונות מבחן מועד ב'- תשע"א