לימודי תואר ראשון לתלמידי תיכון

המחלקה לפיזיקה מציעה מגוון מסלולי לימוד לבוגרי 5 יחידות במתמטיקה בציון 90 ומעלה:

1. פיזיקה חד חוגי

2. פיזיקה חישובית קוונטית חד חוגי

3. פיזיקה מדעי המחשב

4. פיזיקה מתמטיקה דו חוגי

5. פיזיקה דו חוגי והנדסת חשמל חד חוגי

6. פיזיקה דו חוגי והנדסת מחשבים חד חוגי

לימודי התואר מתחילים בקיץ שלאחר כיתה י' (בד"כ) ונמשכים 3 שנים או 4 שנים למשלבי הנדסה. השנתיים הראשונות מקבילות ללימודי התיכון בכתות י"א וי"ב והשנה השלישית מבוססת על דחיית הגיוס בשנה (ובהנדסה – בשנתיים). בקיץ הראשון על הסטודנטים ללמוד את שני קורסי קיץ של המחלקה למתמטיקה וכן מכינה בפיזיקה, כפי שיפורט להלן. 

בכל המסלולים נדרשים שני קורסי קיץ שמציעה המחלקה למתמטיקה:

  1. אלגברה לינארית 1
  2. מתמטיקה בדידה

תהליך ההרשמה לקורסי הקיץ מפורט בחוברת החממה.

מכינה בפיזיקה:

תלמידים שבוחרים במסלולים המשלבים פיזיקה ו/ או הנדסה, נדרשים להשתתף במכינה בפיזיקה. המכינה תתקיים במקביל לקורסי הקיץ (אלגברה לינארית 1 ומתמטיקה בדידה) עד לתחילת שנת הלימודים, תוך התחשבות בתאריכי הבחינות והלימודים בתיכון. 

גם תלמידים שבוחרים ללמוד מתמטיקה, מדעי המחשב, כימיה או שאינם מעוניינים להמשיך בשלב זה ללימודים אקדמיים, יצאו נשכרים אם ישתתפו במכינה בפיזיקה (אך אינם חייבים בכך), היות והמכינה תספק רקע חזק ומשמעותי ללימודי הפיזיקה בתיכון (קיימת חפיפה עם החלק של מכניקה לבגרות). יודגש, המכינה איננה מחליפה את הלימודים בתיכון ולא מכילה את כל החומר הנלמד לבגרות. 

היכנסו למערכת השעות של שנה א' במסלולים השונים (המערכות של תלמידי תיכון נמצאות למטה).