לימודי תואר ראשון לתלמידי תיכון

התוכנית האקדמית לנוער של אוניברסיטת בר אילן היא התוכנית הוותיקה והגדולה בארץ ללימודי תואר ראשון מלאים עבור תלמידי תיכון. התוכנית ייחודית בכך שהלימודים בשנה הראשונה וברוב השנה השנייה הם בקבוצות לימוד ייעודיות, המתקיימות בשעות אחר הצהריים והערב. רבים מבוגרי התוכנית מתגייסים ליחידות הטכנולוגיה העילית של צה"ל, ואף ממשיכים את לימודיהם לתואר שני.

המחלקה לפיזיקה מציעה מגוון מסלולי לימוד לתלמידי תיכון בוגרי 5 יחידות במתמטיקה בציון 90 ומעלה:

1. פיזיקה חישובית קוונטית חד חוגי

2. פיזיקה מדעי המחשב

3. פיזיקה מתמטיקה דו חוגי

4. פיזיקה דו חוגי והנדסת חשמל חד חוגי

5. פיזיקה דו חוגי והנדסת מחשבים חד חוגי

6. פיזיקה כימיה

*ניתן לעבור לפיזיקה חד חוגי בתום שנה א'. 

לימודי התואר מתחילים בקיץ שלאחר כיתה י' (בד"כ) ונמשכים 3 שנים או 4 שנים למשלבי הנדסה. השנתיים הראשונות מקבילות ללימודי התיכון בכתות י"א וי"ב והשנה השלישית מבוססת על דחיית הגיוס בשנה (ובהנדסה – בשנתיים). בקיץ הראשון על הסטודנטים ללמוד את שני קורסי קיץ של המחלקה למתמטיקה וכן מכינה בפיזיקה, כפי שיפורט להלן. 

בכל המסלולים נדרשים שני קורסי קיץ שמציעה המחלקה למתמטיקה:

  1. אלגברה לינארית 1
  2. מתמטיקה בדידה

תהליך ההרשמה לקורסי הקיץ מפורט בחוברת החממה שנשלחה אליכם על ידי המחלקה למתמטיקה. 

מכינה בפיזיקה:

תלמידים שבוחרים במסלולים המשלבים פיזיקה ו/ או הנדסה, נדרשים להשתתף במכינה בפיזיקה. המכינה תתקיים במקביל לקורסי הקיץ (אלגברה לינארית 1 ומתמטיקה בדידה) עד לתחילת שנת הלימודים, תוך התחשבות בתאריכי הבחינות והלימודים בתיכון. 

גם תלמידים שבוחרים ללמוד מתמטיקה, מדעי המחשב, כימיה או שאינם מעוניינים להמשיך בשלב זה ללימודים אקדמיים, יצאו נשכרים אם ישתתפו במכינה בפיזיקה (אך אינם חייבים בכך), היות והמכינה תספק רקע חזק ומשמעותי ללימודי הפיזיקה בתיכון (קיימת חפיפה עם החלק של מכניקה לבגרות). יודגש, המכינה איננה מחליפה את הלימודים בתיכון ולא מכילה את כל החומר הנלמד לבגרות. 

היכנסו למערכת השעות של שנה א' במסלולים השונים (המערכות של תלמידי תיכון נמצאות למטה).