הנחיות מחלקתיות בטרם הרישום לקורסים תשפ"ד

המחלקה לפיזיקה מברכת אותך על קבלתך ללימודים ומאחלת לך הצלחה רבה בשנת הלימודים הבאה!

  • מערכת שעות מפורטת למסלולי הלימוד השונים 
  • ניתן לפנות למזכירות המחלקה לעזרה ויעוץ בהכנה ותיאום מערכת השעות עוד בטרם הרישום באינטרנט ובמהלכו. טלפון: 03-5318433/4    או    בדוא"ל: physics.dept@biu.ac.il           
  • סטודנטים בשנה ב-ג שלא עומדים בתנאי קדם לקורסים שאליהם הם צריכים להירשם יפנו לייעוץ במחלקה.
  • יש להירשם בתחילת השנה לקורסים של סמסטר א' + סמסטר ב'.

 

להלן מספר הוראות חשובות לעריכת מערכת השעות:

 

תואר ראשון

על כל סטודנט ללמוד את קורסי החובה והבחירה כפי שנדרש במסלול שבחר (בנוסף לקורסי אנגלית, יהדות וקורס כללי אם נדרשים).

פרוט החובות לכל מסלול מופיע ברישום באינבר וכן תחת תכניות לימודים באתר המחלקה.

 

שנה א':  

קורס 199-86 "שעות מחלקה א' " סמסטרים א'+ב' – כל המסלולים

קורס זה לא נלמד באופן שוטף ומשמש כשעות השלמה, לכן מותרת חפיפה בין קורס זה לבין קורס אחר כלשהו מהמחלקה לפיזיקה או ממחלקות אחרות.

 

שנה ב':

קורס 299-86 "שעות מחלקה ב' " סמסטרים א'+ב' – כל המסלולים

קורס זה לא נלמד באופן שוטף ומשמש כשעות השלמה, לכן מותרת חפיפה בין קורס זה לבין קורס אחר כלשהו מהמחלקה לפיזיקה או ממחלקות אחרות.

 

שנה ג':

קורס 399-86 "שעות מחלקה ג' " סמסטרים א'+ב' – כל המסלולים

קורס זה לא נלמד באופן שוטף ומשמש כשעות השלמה, לכן מותרת חפיפה בין קורס זה לבין קורס אחר כלשהו מהמחלקה לפיזיקה או ממחלקות אחרות.

 

קורס 385-86 "מעבדה בפיזיקה ישומית" קורס חובה, ניתן ללמוד במקום קורס זה את הקורס 367-86 "מעבדה באופטיקה קוונטית" (מס' נ"ז זהה).

מעבדה באופטיקה קוונטית מומלצת ביותר לסטודנטים המעוניינים להמשיך לתארים מתקדמים בתחום האופטיקה.

 

תלמידי תיכון

שימו לב, עליכם להירשם בתחילת השנה גם לקורסי הקיץ (יופיעו אצלכם כסמסטר ב').

 

תואר שני ושלישי

תיאור חובות הקורסים עבור סטודנטים לתארים מתקדמים מופיע במערכת האינבר ובאתר תחת תכנית לתואר שני ולתואר שלישי.

להלן דגשים חשובים לרישום: 

  • בנוסף לקורסי החובה והבחירה, כל סטודנט לתואר שני ושלישי חייב ללמוד בכל שנה 2 ש"ש בסמינריון בתחום ההתמחות  שלו.  

להלן רשימת הסמינרים, מעודכנת לתשפ"ד:

86-9111-01 סמינר באסטרופיזיקה

01-9211-86 סמינר באופטיקה קוונטית

01-9311-86 סמינר בעל מוליכות

01-9511-86 קולוקויום בביופיזיקה

01-9611-86 סמינר בפיזיקה של מערכות מורכבות

01-9711-86 סמינר בפיזיקה סטטיסטית

01-9811-86 סמינר בפיזיקת המצב המוצק

  • כל סטודנט לתואר שני ושלישי חייב להירשם ולהשתתף בכל שנה בקולקוויום המחלקתי (2 ש"ש) 86-9411.  
  • על תלמידי תואר שני להירשם בשנה א' ובשנה ב' לקורס "תיזה לתואר שני" 01-762-86
  • על תלמידי תואר שלישי להירשם בכל שנות הלימודים לקורס "עבודת דוקטורט" 01-999-86.