הנחיות לתואר שני

פרטי מידע

הוראות והנחיות לכתיבת הצעת מחקר בתואר שני

הוראות והנחיות להגשת עבודת המחקר (תזה) לתואר השני

הוראות להגשת עבודת גמר לספריה 

טופס אישור המחלקה להגשת תזה לספריה

לתשומת לבכם,

לאחר הבחינה (וביצוע תיקונים במידה ונדרש), יש להגיש את עבודת הגמר לנעה כהן ורק לאחר אישורה ניתן להגיש את עבודת הגמר לספריה המרכזית.