סגל מינהלי

טכנאים

שם תפקיד טלפון
מר ארקדי בלוסטוצקי טכנאי מעבדה 03-5318454
מר נתן חובב טכנאי מעבדת סטודנטים 03-5317057
מר יחיאל חוברה טכנאי מעבדה 03-5317742
מר איתן חממי טכנאי מעבדה 03-5318429
מר מנחם כץ טכנאי מעבדה 03-5318607

מחשוב

שם תפקיד טלפון
מר אורן נפתלי יועץ מחשוב 03-5318431

מזכירות

שם תפקיד טלפון
גב' ריטה דדיומוב סגנית מנהלית 03-5318433/4
גב' אורטל מזרחי-יצחקיאן מתאמת 03-5318433/4
גב' מירב עידה מתאמת 03-5318433/4
גב' תמר דוידס-סטחרס מזכירות 03-5318433/4

ספריה

שם תפקיד טלפון
גב' כהן נעה מנהלת הספריה 03-5318437