סגל מינהלי

טכנאים

שם תפקיד טלפון
מר ארקדי בלוסטוצקי טכנאי מעבדה 03-5318454
מר ז'רובסקי ולרי מהנדס מעבדה 03-5317482
מר נתן חובב טכנאי מעבדת סטודנטים 03-5317057
מר יחיאל חוברה טכנאי מעבדה 03-5317742
מר איתן חממי טכנאי מעבדה 03-5318429
מר מנחם כץ טכנאי מעבדה 03-5318607

מחשוב

שם תפקיד טלפון
מר אורן נפתלי יועץ מחשוב 03-5318431

מזכירות

שם תפקיד טלפון
גב' ריטה דדיומוב מרכזת המחלקה 03-5318433/4
גב' אורטל יצחקיאן מזכירה 03-5318433/4
גב' מירב עידה מזכירה 03-5318433/4
גב' ורד כרמי מזכירות 03-5318433/4

ספריה

שם תפקיד טלפון
גב' כהן נעה מנהלת הספריה 03-5318437