תואר שלישי

שלחו לחבר

להרשמה

תואר שלישי בפיזיקה

למערכת שעות המעודכנת לשנת תשפ"א - לחץ כאן

תכנית לימודים לתואר שלישי –  86601

כל סטודנט לתואר שלישי חייב ללמוד קורסים בפיזיקה (ראה רשימת הקורסים לסטודנטי מחקר) בהיקף של 8 נקודות זכות (נק''ז) במשך ארבעת השנים ללימודיו לתואר, מתוכן ניתן לקחת 2 נק"ז במחלקות אחרות בהמלצה בכתב של המנחה ובאישור ראש המחלקה.

מעבר ל-8 נ"ז אלה, יכול כל סטודנט ללמוד קורסים נוספים כרצונו, לפי המלצת המנחה, במחלקות אחרות, ללא אישור מיוחד וללא חיוב שכר לימוד (כלל זה אינו חל על סטודנטים לביופיזיקה).

בתואר שלישי אין קורסי חובה פרט לקורס 86-947 (קולוקוויום והוראה) שאינו נכלל בתוך 8 נק''ז הדרושות, אך הוא קורס חובה והנוכחות בו חובה בכל שנות הלימודים לתואר (כלל זה אינו חל על סטודנטים לביופיזיקה).

בנוסף לקולוקויום, יש להירשם לסמינר נוסף בתחום ההתמחות.

כמו כן, על תלמידי תואר שלישי להירשם בכל שנות הלימודים לקורס 86-999 "עבודת דוקטורט".