שלחו לחבר

שירותי הספריה

 

lib

 

שירותי השאלה

 

זכאים לשירותי השאלה : תלמידים מן המניין, הסגל האקדמי, הסגל המנהלי
משך השאלה :

ספר לימוד – 3 ימים / שבוע
ספר רגיל – שבועיים

סטודנטים לתואר ראשון רשאים לשאול 10 ספרים בו זמנית.

זכות ההשאלה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. באחריותו של השואל להחזיר את הספר לספריה.

סטודנט שיאחר ולא יחזיר ספר בזמן, כרטיס הקורא שלו יוגבל ולא יוכל להשתמש בכל ספריות האוניברסיטה
לפי תקופת הזמן שיופיע במחשב.


הרשום במחשב הוא הקובע לגבי סטטוס הסטודנט, פרטי השאלה, איחורים והגבלות.
סטודנט שיחזיר פריט במצב לא תקין יחויב ברכישת פריט חדש.

הארכות

הארכת מועד החזרת הספרים הינה אוטומטית.
מערכת ההשאלה מאריכה באופן אוטומטי את תקופת ההשאלה של הספר בהתאם לתקופת הזמן הרשומה עליו.
הארכה האוטומטית מוגבלת לתקופה של חצי שנה לתלמידי התארים ראשון ושני ושנה לחברי סגל ודוקטורנטים.
הארכה תבוצע על כל הספרים שברשותכם, פרט למקרים הבאים:

  • קוראים הלומדים במכינות / בשמיעה חופשית
  • ספרים שבוצעה עבורם הזמנה על ידי קוראים אחרים.
  • ספרים שמועד החזרתם עבר ושעברו 6 חודשים מאז השאלתם.
  • קוראים שזכות ההשאלה שלהם נשללה עקב איחור בהחזרת ספר/ים
  • קוראים שמועד הרישום שלהם פג.

ספרים בהשאלה מוגבלת (ספרים שמורים) לא יוארכו באופן אוטומטי.
החזרת ספרים

תבוצע בדלפק הספריה.

‎‎‎‎‎הזמנת ספרים

ניתן להזמין ספרים שכל עותקיהם נמצאים בהשאלה. הסטודנט יכול לבצע הזמנה זו בעצמו דרך הקטלוג הממוחשב.
הספרייה תיידע במייל על דרישה להחזרת ספר מוזמן.

השאלה בין ספרייתית

ספר או כתב עת שאינו באוסף הספריות בבר-אילן ניתן להזמין מספריות אחרות בארץ ובחו"ל, באמצעות השאלה בינספרייתית. פרטים באתר הספרייה המרכזית של אוניברסיטת בר-אילן

הודעות הספרייה

הודעות הספרייה תישלחנה לכתובת המייל של הסטודנט. באחריות הסטודנט לעדכן את כתובת המייל הפרטית שלו במדור תל"ם

תאריך עדכון אחרון : 29/11/2018