מלגות לתואר שני (לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב והלאה)

***המלגות מיועדות לסטודנטים שמבצעים מחקר במשרה מלאה, לא עובדים מחוץ למחלקה ולא משרתים בצה"ל***

לתשומת לבכם, הממוצע הקובע זכאות למלגה הינו הממוצע הכללי לתואר (ולא רק הממוצע בפיזיקה).

הממוצע הקובע הינו הממוצע המופיע ביום הרישום או הממוצע המופיע בתום סמסטר ב' ולא יאוחר מתאריך 1.10.22, לפי הגבוה מבניהם.

ממוצע ציונים (כללי לתואר)

סכום מלגה חודשית

מימון שכר לימוד –
במהלך שנתיים של התואר (עד 200%)

80-88

2500 ₪

V

ממוצע מעל 88

4000 ₪

V

תכנית מצטיינים -
ממוצע מעל 90 (מוגבל עד 5 סטודנטים בשנה)

5000 ₪

V