תואר שני במסגרת השירות בצה"ל

המסלול שלהלן נועד לאפשר למשרתים בצה״ל לבצע תואר שני מחקרי בתחום הפיזיקה, תוך שמירה על מסגרת זמנים ריאלית להשלמת המחקר והדרישות לתואר.

קהל היעד
חיילים בשירות חובה או קבע בצה"ל, שהם בוגרי תואר ראשון בפיזיקה העומדים בקריטריונים לקבלה לתואר שני במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן.
 

דרישות
על הסטודנט קיימת מחויבות להקדיש מזמנו לפחות חצי יום בשבוע, במסגרת האישור שניתן לו מצה"ל. כמו כן, מצופה מהסטודנט במסלול זה להקדיש כל זמן נוסף אפשרי ללימודים. אחר הצהריים, בעת חופשות ובכל הזדמנות נוספת בה יוכל לקדם את לימודיו ומחקרו.

התחלת הלימודים
ניתן להתחיל את התכנית בכל זמן, אך התחלת השנה הרשמית הנה באוקטובר. עד תקופה זו הסטודנט יוכל לצבור ניסיון במחקר.

משך הזמן להשלמת התואר
ארבע שנים.

הגשה ובחינה על התזה
על התלמיד להגיש תזה בהתאם לתכנית הלימודים שנקבעה לו (בכל מקרה לא יאוחר מארבע שנים ממועד תחילת הלימודים). במקרה של שחרור מהשירות הצבאי במהלך הלימודים – ועדת ההוראה תעדכן את מועד ההגשה בהתאם.

הגשת מועמדות
פניה במייל למזכירות המחלקה לפיזיקה - בצרוף גיליון ציונים מלא של התואר הראשון וקורות חיים.
ועדת הקבלה המחלקתית תבחן את חומר ההרשמה של המועמד, והמועמד יוזמן לפגישת ייעוץ אישית במחלקה.
 

תוכנית הלימודים

שנה ראשונה  – רישום כסטודנט מן המניין לתואר שני במימון מלא של המחלקה לפיזיקה.
חובה על הסטודנט למצוא מנחה ולהתחיל בביצוע פרויקט מחקר (ניתן לקחת קורסים בשנה הראשונה).
תנאי מעבר לשנה שנייה - המלצה מהמנחה ואישורו עד סוף מאי בשנה הראשונה, שבקצב ההתקדמות הנוכחי הסטודנט יוכל לסיים את עבודת המחקר וחובות כל הקורסים לתואר השני תוך שלוש שנים נוספות (לכל היותר) במקביל לשירות הצבאי.

שנה שניה, שלישית ורביעית - ביצוע מחקר, סיום חובות הקורסים והגשת התיזה.

הגשת הצעת מחקר
עד סוף שנה שלישית.

מימון

מימון שכר לימוד מלא יינתן לבוגרי תואר ראשון בממוצע 90 ומעלה בלבד.

המחלקה לפיזיקה תממן את שכר הלימוד לכל הארבע שנים (שכר הלימוד התקין לתואר שני) כ- 26,000 ₪. זאת למעט דמי פתיחת שנה לשנים שלישית ורביעית (השנים החורגות) כ- 1300 ₪ לכל שנה חורגת.
במידה והסטודנט יחליט להפסיק את לימודיו או לא יעמוד בתנאי המעבר משנה ראשונה לשנייה, יבוטל מימון שכר הלימוד (כולל המימון לשנה הראשונה).

סטודנט שיסיים את שירותו הצבאי בתוך הארבע שנים ויהיה מעוניין לעבור למסלול הרגיל (למקדישים את כל זמנם למחקר ומקבלים מלגת קיום) יוכל לקבל מלגה לשנה אחת בלבד, רק כאשר שנה זו היא במסגרת ארבע השנים שהוגדרו.