שלחו לחבר

תוכנית שביט - תכנית המצטיינים לתואר ראשון

"תוכנית שביט" - השמים הם לא הגבול

התוכנית מיועדת למועמדים מצטיינים למסלול פיזיקה חד חוגי

תנאי קבלה:

  • 90 ומעלה ב- 5 יח"ל במתמטיקה

  • 90 ומעלה ב- 5 יח"ל בפיזיקה

  • 135 ומעלה בחלק הכמותי בפסיכומטרי 

  •  קבלה לתוכנית מותנית בראיון אישי

התכנית מעניקה:

1. המתקבלים לתוכנית יזכו במימון מלא של שכר הלימוד בשנה א'

2. ליווי אקדמי אישי במהלך התואר וחברות במועדון מצטיינים

3. אפשרות לביצוע פרויקט מחקר תמורת מלגה בסיום שנה א' ושנה ב'

4. אפשרות להמשיך לתואר שני ישיר
 

** מספר המקומות בתוכנית מוגבל

*** התוכנית מיועדת לסטודנטים שאינם מקבלים מימון מתוכנית אחרת

תאריך עדכון אחרון : 23/12/2021