שלחו לחבר

תוכנית שביט - תכנית המצטיינים לתואר ראשון

"תוכנית שביט" - השמים הם לא הגבול

התוכנית מיועדת למועמדים מצטיינים למסלול פיזיקה חד חוגי, בעלי הנתונים הבאים:

90 ומעלה ב- 5 יח"ל במתמטיקה.

90 ומעלה ב- 5 יח"ל בפיזיקה.

135 ומעלה בחלק הכמותי בפסיכומטרי

 

* קבלה לתוכנית מותנית בראיון אישי

** מספר המקומות בתוכנית מוגבל

*** התוכנית מיועדת לסטודנטים שאינם מקבלים מימון מתוכנית אחרת

 

1. המתקבלים לתוכנית יזכו במימון מלא של שכר הלימוד בשנה א'.

2. ליווי אקדמי אישי במהלך התואר וחברות במועדון מצטיינים.

3. אפשרות לביצוע פרויקט מחקר תמורת מלגה בסיום שנה א' ושנה ב'.

4. אפשרות להמשיך לתואר שני ישיר.

תאריך עדכון אחרון : 07/07/2021