צור קשר

המחלקה לפיסיקה
אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 5290002


טלפון: 03-5318433 (נתב שיחות)
פקס: 03-7384054