קורסים תשע"ב

תואר ראשון
שנה א'
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-108 מעגלים חשמליים פרופ' משה דויטש
86-112 רעיונות מודרניים בפיזיקה ד"ר יוסי בן-ציון
86-115 מכניקה ד"ר אלי סלוצקין
86-118 אלקטרוניקה פרופ' משה דויטש
86-120 חשמל ומגנטיות פרופ'  מרדכי דויטש
86-129 מעבדה בפיזיקה כללית    
86-147 מתמטיקה 1 לפיסיקאים פרופ'  ליאור קליין
86-148 מתמטיקה 2 לפיסיקאים פרופ' ליאור קליין
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים פרופ' לאוניד פייגל
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות פרופ' יצחק דנה
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה ד"ר דימיטרי גוטמן
86-170 מבוא לפיזיקה מודרנית פרופ' אפרת שמשוני
שנה ב'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-164 מבוא למחשבים בפיזיקה פרופ' דוד קסלר
86-207 מתמטיקה 3 לפיסיקאים פרפ' יבגני קוגן
86-208 מתמטיקה 4 לפיסיקאים פרופ' יבגני קוגן
86-209 גלים פרופ' אפרת שמשוני
86-210 מכניקה אנליטית פרופ' יצחק דנה
86-212 הידרודינמיקה ואלסטיות ד"ר דימיטרי גוטמן
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 פרופ' יצחק רבין
86-225 אלקטרוניקה מתקדמת ד"ר עמוס שרוני
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיזיקה פרופ' יעקב קרפטמכר
86-246 אופטיקה ד"ר אבי פאר
86-248 מעבדה באופטיקה ד"ר אבי פאר
86-311 תורת הקוונטים 1 פרופ' אלי ברקאי
שנה ג'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-216 מכניקה סטטיסטית 2 פרופ' יצחק רבין
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי פרופ' אלי ברקאי
86-302 אנליזה נומרית פרופ' דוד קסלר
86-312 תורת הקוונטים 2 פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-362 מבוא לפיזיקה חישובית פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים ד"ר לב חייקוביץ'
86-370 פיסיקת המצב המוצק פרופ' בוריס שפירא
86-385 מעבדה בפיזיקה ישומית פרופ' אביעד פרידמן
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר פרופ' מרדכי דויטש
86-432 סמינר בנושאים נבחרים פרופ' לאוניד פייגל
תואר שני  
מספר קורס שם הקורס   מרצה
86-327 פיזיקה של ממברנות ופולימרים פרופ' בנימין ארנברג
86-351 פיסיקת הגרעין וחלקיקים אלמנטרים פרופ' לארי הורביץ
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-386 מעבדה מתקדמת בפיזיקה פרופ' אביעד פרידמן
86-803 תורת הקוונטים מתקדמת פרופ' משה גיטרמן
86-807 מבוא לננו-טכנולוגיה פרופ' יובל גרעיני
86-808 אינטרקציית אטום-פוטון ד"ר לב חייקוביץ'
86-816 מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה פרופ' אביעד פרידמן
86-818 שיטות בפיזיקה מתמטית פרופ' נדב שנרב
86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת פרופ' עידו קנטר
86-825 נושאים נבחרים במגנטיות ד"ר דניס גולוסוב
86-830 סמינר מתקדם

פרופ'

פרופ'

יצחק רבין

משה דויטש

86-831 קינטיקה פיסיקאלית פרופ' בוריס שפירא
86-834 מבוא לפיסיקת הכאוס פרופ' יצחק דנה
86-846 שיטות ניסיוניות מתקדמות פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-892 מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת פרופ' יובל גרעיני