פרופ' ליאור קליין

פרופ'
פרופ' ליאור קליין
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 

תחומי מחקר

מחקר בסיסי ויישומי של תכונות של מוליכים מגנטיים (ספינטרוניקה). המחקר הבסיסי כולל חקר התנהגות מרכיבי טנזור ההולכה החשמלית במוליכים מגנטיים קרמיים (פרובסקיטים) ותופעות הקשורות לאינטראקציה בין זרם מקוטב מגנטית למגטיזציה של החומר, וכן חקר תופעת ההיפוכים המגנטיים בחלקיקים ננומטריים עם דגש על איתורו של מנהור קוונטי מאקרוסקופי. המחקר היישומי כולל פיתוח של זכרונות וחיישנים מגנטיים המבוססים על פטנטים של הקבוצה.

קורות חיים

 

 • Education:
  1987-1991: Ph.D., Physics, Tel-Aviv University
  1984-1987: M.Sc., Physics, Tel-Aviv University
  1980-1984: B.Sc., Physics and Mathematics, Tel-Aviv University

  Main Positions:
  2011   Edmond J. Safra Professor of Physics
  2010-present: Professor
  2004-present: Associate Director of Bar-Ilan Institute for Nanotechnology
  2003-2010: Associate Professor, Bar-Ilan University
  1997-2003: Senior Lecturer, Bar-Ilan University
  1993-1997: Postdoctoral fellow, Stanford University, Stanford
  1991-1993: Postdoctoral fellow, Bar-Ilan University, Ramat-Gan
  1990-1991: Instructor in Physics, Tel-Aviv University, Tel-Aviv
  1984-1990: Assistant in Physics, Tel-Aviv University, Tel-Aviv

  Fellowships and Prizes:
  1993: Rothschild Fellow
  1994: Wolfson Fellow
  2000: Olschvang Prize (awarded by Israel Academy of Sciences)

 

פירסומים

Please see: Google Scholar 

[2018] Anatoli Mordakhay, Yevgeniy Telepinsky, Lior Klein, Joseph Shor, and Alexander Fish, A Low Noise Low Offset Readout Circuit for Magnetic-Random-Access-Memory, IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS 65 (4), 1124.  

[2017] Debangsu Roy, Sagi Davidovitch, Yu-Ming Hung, Moty Schultz, Stephen D. Albright, M. D. Morales-Acosta, Frederick J. Walker, James W. Reiner, C. H. Ahn, Andrew D. Kent, and Lior Klein, Field tuning of domain-wall type and chirality in SrRuO3, Phys. Rev. B 95, 224437.

[2017] Debangsu Roy, Yiftach Frenkel, Sagi Davidovitch, Eylon Persky, Noam Haham, Marc Gabay, Beena Kalisky, and Lior Klein, Current-induced nonuniform enhancement of sheet resistance in Ar+-irradiated SrTiO3, Phys. Rev. B 95, 245303. 

[2016]  Vladislav Mor,  Asaf Grosz, and Lior Klein, Planar Hall Effect (PHE) Magnetometers, In book: High Sensitivity Magnetometers, pp.201-224, DOI: 10.1007/978-3-319-34070-8_7. Springer International Publishing Switzerland 2017.

[2016] Yevgeniy Telepinsky, Vladislav Mor, Moty Schultz, Yu-Ming Hung, Andrew D. Kent, and Lior Klein, Towards a six-state magnetic memory element, Appl. Phys. Lett. 108, 182401.

[2016] Asaf Grosz, Vladislav Mor, Shai Amrusi, Igor Faivinov, Eugene Paperno, and Lior Klein, A High-Resolution Planar Hall Effect Magnetometer for Ultra-Low Frequencies, IEEE Sensors 16, 3230. 

[2016] Yevgeniy Telepinsky, Omer Sinwani, Vladislav Mor, Moty Schultz, and Lior Klein, Magnetic thermal stability of permalloy microstructures with shape-induced bi-axial anisotropy, J. Appl. Phys. 119, 083902.

[2016]  Vladislav Mor, Debangsu Roy, Moty Schultz, and Lior Klein, Composed planar Hall effect sensors with dual-mode operation, AIP Advances 6, 025302.

[2015]  Debangsu Roy, Noam Haham, James W Reiner, Efrat Shimshoni, and Lior Klein, Intermixing of ordinary and anomalous Hall effect in SrRuO3, Phys. Rev. B 92, 235101.

[2014] N. Haham, M. Konczykowski, B. Kuiper, G. Koster, and L. Klein,  Testing dependence of anomalous Hall effect on resistivity in SrRuO3 by its increase with electron irradiation, Phys. Rev. B 88, 214431.

[2014] N. Naftalis, N. Haham, J. Hoffman, M. S. J. Marshall, C. H. Ahn and L. Klein, Out of plane anisotropic magnetoresistance and planar Hall effect in epitaxial film of La(0.8)Sr(0.2)MnO(3), J. Appl. Phys. 115, 053709. 

[2014] Omer Sinwani, James W. Reiner, and Lior Klein, Monitoring superparamagnetic Langevin Behavior of individual SrRuO3 nanostructures, Phys. Rev. B 89, 020404(R). 

[2013] A. Grosz, V. Mor, E. Paperno, S. Amrusi, I. Faivinov, M. Schultz, and L. Klein, Planar Hall effect sensors with subnanotesla resolution, IEEE Magnetics Letters 4, 6500104.

[2013] Yishai Shperber, Omer Sinwani, Netanel Naftalis, Daniel Bedau, James W. Reiner, and Lior Klein, Thermally assisted current-induced magnetization reversal in SrRuO3, Phys. Rev. B 87, 115118. 

[2013]  Noam Haham, Yishai Shperber, James W. Reiner, and Lior Klein, Low-temperature anisotropic magnetoresistance and planar Hall effect in SrRuO3, Phys. Rev. B 87, 144407                                                                                                                                       

[2013] N. Naftalis,Y. Shperber, J. A. Moyer, C. H. Ahn, and L. Klein, Thickness dependence of the resistivity tensor in epitaxial magnetite thin films, J. Appl. Phys. 114, 043701

[2013] Snir Seri, Moty Schultz, and Lior Klein, Thermally activated recovery of electrical conductivity in LaAlO3/SrTiO3, Phys. Rev. B 87, 125110

[2012]   Omer Sinwani, James W. Reiner, and Lior Klein, Indication for macroscopic quantum tunneling below 10 K in nanostructures of SrRuO3, Phys. Rev. B 86, 100403(R).  

[2012]   Noam Haham, James W. Reiner, and Lior Klein, Scaling of the paramagnetic anomalous Hall effect in SrRuO3, Phys. Rev. B 86, 144414.

[2012]   Netanel Naftalis, Noam Haham,Jason Hoffman, Matthew S. J. Marshall, C. H. Ahn, and Lior Klein,Angular dependence of the Hall effect of La0.8Sr0.2MnO3 films, Phys. Rev. B 86, 184402.

 [2012]  Yishai Shperber, Daniel Bedau, James W. Reiner, and Lior Klein, Current-induced magnetization reversal in SrRuO3, Phys. Rev. B 86, 085102

[2012]   Snir Seri, Moty Schultz, and Lior Klein, Interplay between sheet resistance increase and magnetotransport properties in LaAlO3/SrTiO3, Phys. Rev. B 86, 085118

[2012]   Gertjan Koster, Lior Klein, Wolter Siemons, Guus Rijnders, J. Steven Dodge, Chang-Beom Eom, Dave H. A. Blank, and Malcolm R. Beasley, Structure, physical properties, and applications of SrRuO3 thin films, Rev. Mod. Phys. 84, 253.

[2012]   V. Mor, M. Schultz, O. Sinwani, A. Grosz, E. Paperno, and L. Klein, Planar Hall effect sensors with shape-induced effective single domain behavior, J. Appl. Phys. 111, 07E519.

[2012]   Yevgeniy Telepinsky, Vladislav Mor, Moty Schultz, and Lior Klein, Shape-induced bi-stable magnetic states in submicrometer structures of permalloy films, J. Appl. Phys. 111 07C715.

 [2012]  Livnat Landau, James W. Reiner, and Lior Klein, Low temperature magnetic force microscope study of magnetization reversal in patterned nanoislands of SrRuO3, J. Appl. Phys. 111, 07B901.

[2011]   Noam Haham, Yishai Shperber, Moty Schultz, Netanel Naftalis, Efrat Shimshoni, James W. Reiner, and Lior Klein, Scaling of the anomalous Hall effect in SrRuO3, Phys. Rev. B 84, 174439. [

[2011]   N. Naftalis, A. Kaplan, M. Schultz, C. A. F. Vaz, J. A. Moyer, C. H. Ahn, and L. Klein, Field-dependent anisotropic magnetoresistance and planar Hall effect in epitaxial magnetite thin films, Phys. Rev. B 84, 094441

[2010]   S. Seri, E. Shimshoni, S. Paetel, J. Mannhart, and L. Klein, Angular Dependence of the Magnetoresistance of the SrTiO3/LaAlO3 Interface, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL. 46(6), 1630

[2010]   Alexander Irzh, Isaschar Genish, Lior Klein, Leonid A. Solovyov, and Aharon Gedanken, Synthesis of ZnO and Zn Nanoparticles in Microwave Plasma and Their Deposition on Glass Slides, Langmuir 26(8), 5976–5984

 [2010]  Isaschar Genish, Yishai shperber, Netanel Naftalis, Gregory Salitra, Dorn Aurbach, and Lior Klein, The effects of geometry on magnetic response of elliptical PHE sensors, J. Appl. Phys. 107, 09E716

[2010]   Isaschar Genish, Alexander Irzh, Aharon Gedanken, Assaf Anderson, Arie Zaban and Lior Klein, Coating dielectric substrates by plasma-reduction of metallic ions in solvents, Surface and Coatings Technology 204, 1347

 [2009]  N. Naftalis, Y. Bason, J. Hoffman, X. Hong, C. H. Ahn, and L. Klein, Anisotropic magnetoresistance and planar Hall effect in epitaxial films of La0.7Ca0.3MnO3, J. App. Phys. 106, 023916

 [2009]  Irzh A, Genish I, Chen L, Ling YC, Klein L, Gedanken A, Deposition of Air-Stable Zinc Nanoparticles on Glass Slides by the Solvent-Assisted Deposition in Plasma (SADIP) Method, J. Phys. Chem. C 113 (32), 14097-14101

 [2009]  Snir Seri and Lior Klein, Antisymmetric magnetoresistance of the SrTiO3/LaAlO3 interface, Phys. Rev. B 80, 180410(R

 [2009]  Y. Bason, J. Hoffman, C. H. Ahn, and L. Klein, Magnetoresistance tensor of La0.8Sr0.2MnO3, Phys. Rev. B 79, 092406.

[2009]   Moty Schultz, James W. Reiner, and Lior Klein, The extraordinary Hall effect of SrRuO3 in the ultrathin limit, J. Appl. Phys. 105, 07E906.

[2009]   Moty Schultz, Shahar Levy, James W. Reiner, and Lior Klein, Magnetic and transport properties of epitaxial films of SrRuO3 in the ultrathin limit, Phys. Rev. B 79, 125444 

 [2009]  Yishai Shperber, Isaschar Genish, James W. Reiner, and Lior Klein, Field induced resistivity anisotropy in SrRuO3 films, J. Appl. Phys. 105, 07B106.

[2008]   M. Feigenson, J. W. Reiner and L. Klein, Current-induced magnetic instability in SrRuO3, J. Appl. Phys. 103, 07E741

[2007]   Moty Schultz and Lior Klein, Relaxation of transport properties in electron-doped SrTiO3, Appl. Phys. Lett. 91, 151104

 [2007]  Y. Bason and L. Klein, H. Q. Wang, J. Hoffman, X. Hong, V. E. Henrich, and C. H. Ahn, Planar Hall effect in epitaxial thin films of magnetite, J. Appl. Phys. 101, 09J507

[2007]   M. Feigenson, J. W. Reiner and L. Klein, Efficient Current-Induced Domain-Wall Displacement in SrRuO3, Phys. Rev. Lett. 98, 247204

 [2007]  Isaschar Genish, Lior Klein, James W. Reiner, and M. R. Beasley. Determination of the resistivity anisotropy of SrRuO3 by measuring the planar Hall effect. Phys. Rev. B 75, 125108

[2007]   Jeng-Bang Yau, X. Hong, A. Posadas, C. H. Ahn, W. Gao and E. Altman, Y. Bason, L. Klein, M. Sidorov and Z. Krivokapic. Anisotropic magnetoresistance in colossal magnetoresistive La1−xSrxMnO3 thin films. J. Appl. Phys. 102, 103901

 [2006]  David S. Jacob, Isaschar Genish, Lior Klein, and Aharon Gedanken. Carbon-Coated Core Shell Structured Copper and Nickel Nanoparticles Synthesized in an Ionic Liquid. J. Phys. Chem. Lett. 110,17711.

 [2006]  Lior Klein, Comment on “Exchange bias-like phenomenon in SrRuO3” ,Appl. Phys. Lett. 89, 036101

[2006]   Elad Pollak,Isaschar Genish, Gregory Salitra, Abraham Soffer, Lior Klein, and Doron Aurbach, The Dependence of the Electronic Conductivity of Carbon Molecular Sieve Electrodes on Their Charging States. J. Phys. Chem. 100, 7443

 [2006]  X. Hong, J.-B. Yau, J. D. Hoffman, C. H. Ahn ,Y. Bason, and L. Klein. Effect of electric field doping on the anisotropic magnetoresistance in doped manganites, Phys. Rev. B 74, 174406

[2006]   Y. Bason, L. Klein, J.-B. Yau, X. Hong, J. Hoffman and C. H. Ahn. Planar Hall-effect magnetic random access memory. J. Appl. Phys. 99, 08R701.

[2006]   Moty Schultz, Lior Klein, J. W. Reiner and M. R. Beasley, Uniaxial magnetocrystalline anisotropy in CaRuO3. Phys. Rev. B 73, 085109

[2006]   Moty Schultz, Lior Klein, J. W. Reiner and M. R. Beasley, Low-temperature magnetoresistance in untwinned CaRuO3 films. Physica B 378-380, 490

[2005]   M. Feigenson, L. Klein, M. Karpovski, J.W. Reiner, and M. R. Beasley. Suppression of the superconducting critical current of Nb in bilayers of  Nb/SrRuO3. J. Appl. Phys. 97, 10J120

[2005]   Yevgeny Kats, Isaschar Genish, Lior Klein, James W. Reiner, and M. R. Beasley.Large anisotropy in the paramagnetic susceptibility of SrRuO3 films. Phys. Rev. B 71, 100403(R)  

[2004]   Isaschar Genish, Yevgeny Kats, Lior Klein, James W. Reiner, and M. R. Beasley. Local measurements of magnetization reversal in thin films of SrRuO3. phys. stat. sol. (c) 1, 12, 3440-3442.

 [2004]  Y. Bason, L. Klein, J.-B. Yau, X. Hong, and C. H. Ahn. Characterization of the magnetic anisotropy in thin films of La1-xSrxMnO3 using the planar Hall effect phys. stat. sol. (c) 1, 12, 3336-3338.

 [2004]  Yevgeny Kats, Isaschar Genish, Lior Klein, James W. Reiner, and M. R. Beasley. Testing the Berry phase model for extraordinary Hall effect in SrRuO3, Phys. Rev. B 70, 180407(R)  

[2004]   Isaschar Genish, Yevgeny Kats, Lior Klein, James W. Reiner, and M. R. Beasley. Paramagnetic anisotropic magnetoresistance in thin films of SrRuO3. J. Appl. Phys. 95, 6681.

 [2004]  Y. Bason, L. Klein, J.-B. Yau, X. Hong, and C. H. Ahn. Giant planar Hall effect in colossal magnetoresistive La0.84Sr0.16MnO3 thin films Appl. Phys. Lett. 84, 2593

[2004]   Smadar Shatz , Lior Klein, and Nathan Wiser. Occurrence of non-Drude behavior in the infrared conductivity of ruthenates and cuprates. HAIT J. Sci. Eng. 1, 51-64

[2004]   M. Feigenson, L. Klein, J. W. Reiner, and M. R. Beasley. Spin accumulation contribution to domain wall resistivity in SrRuO3. J. Mag. Mag. Mater. 272-276, e1435-e1436

[2003]   M. Feigenson, L. Klein, J. W. Reiner, and M. R. Beasley. Angular dependence of domain wall resistivity in SrRuO3 films. Phys. Rev. B 67, 134436

[2002]   Y. Kats and L. Klein. Can fractional power-law conductivity explain the deviations from Matthiessen's rule in SrRuO3? Physica B: Condensed Matter 312-313, 793-794  

 [2002]  S. Levy, Y. Kats, M. K. Lee, C. B. Eom, L. Klein. Magnetoresistance scaling in BaRuO3. Physica B: Condensed Matter 312-313, 795-796

 [2001]  L. Klein,Y. Kats, A. F. Marshall, J. W. Reiner, T. H. Geballe, M. R. Beasley, A. Kapitulnik. Domain wall resistivity in SrRuO3: the influence of domain wall spacing. J. Magn. Magn. Mater. 226-230, 780-781

 [2001]  Y. Kats, L. Klein, J. W. Reiner, T. H. Geballe, M. R. Beasley, and A. Kapitulnik. Magnetic resistivity in SrRuO3 and the ferromagnetic phase transition. Phys. Rev. B 63, 054435

 [2001]  L. Klein, Y. Kats, N. Wiser, M. Konczykowski, J. W. Reiner, T. H. Geballe, M. R. Beasley, and A. Kapitulnik. Negative deviations from Matthiessen's Rule for SrRuO3 and CaRuO3. Europhys. Lett. 55(4), 532-538

[2000]   L. Klein, J. S. Dodge, T. H. Geballe, M. R. Beasley, and A. Kapitulnik. Resistive anomalies at ferromagnetic transitions revisited: The case of SrRuO3 - Klein et al. Reply:Phys. Rev. Lett. 84, 2280-2280

 [2000]  L. Klein, J. W. Reiner, T. H. Geballe, M. R. Beasley, A. Kapitulnik. Extraordinary Hall effect in SrRuO3, R7842-R7845

 [2000]  L. Klein,Y. Kats, A. F. Marshall, J. W. Reiner, T. H. Geballe, M. R. Beasley, A. Kapitulnik. Domain Wall Resistivity in SrRuO3. Phys. Rev. Lett. 84, 6090-6093

 [2000]L. Klein, J. W. Reiner, T. H. Geballe, M. R. Beasley, A. Kapitulnik. Extraordinary Hall effect in SrRuO3. Physica B 281, 608-609

 [1999[A. F. Marshall, L. Klein L, J. S. Dodge, C. H. Ahn, J. W. Reiner, L. Mieville, L. Antagonazza, A. Kapitulnik, T. H. Geballe, and M. R. Beasley.Lorentz transmission electron microscope study of ferromagnetic domain walls in SrRuO3: Statics, dynamics, and crystal structure correlation. J. Appl. Phys. 85, 4131-4140

 [1999]L. Klein, L. Antognazza, T. H. Geballe, M. R. Beasley and A. Kapitulnik. Is CaRuO3 a non-Fermi liquid metal? Physica B 261, 431

[1999] L. Klein, L. Antognazza, T. H. Geballe, M. R. Beasley and A. Kapitulnik.Possible non-Fermi-liquid behavior of CaRuO3. Phys. Rev. B 60, 1448 

[1999] J. S. Dodge, E. Kulatov, L. Klein, C. H. Ahn, J. W. Reiner, T. H. Geballe, M. R. Beasley, A. Kapitulnik, H. Ohta, Yu Uspenskii, and S. Halilov. Temperature-dependent local exchange splitting in SrRuO3 Phys. Rev. B 60 (Rapid), R6987-90

[1998]L. Klein, A. F. Marshall, J. W. Reiner, C. H. Ahn, T. H. Geballe, M. R. Beasley, and A. Kapitulnik. Large magnetoresistance of single-crystal films of ferromagnetic SrRuO3 J. Mag. Mag. Mater. 188, 319  

[1998] P. Kostic, Y. Okada, N. C. Collins, Z. Schlesinger, J. W. Reiner, L. Klein, A. Kapitulnik, T. H. Geballe, and M. R. Beasley. Non-Fermi-Liquid Behavior of SrRuO3: Evidence from Infrared Conductivity. Phys. Rev. Lett. 81, 2498  

[1997]A. F. Marshall, L. Klein, C. H. Ahn, J. W. Reiner, L. Mieville, T. H. Geballe, M. R. Beasley, and A. Kapitulnik. Magnetic and crystalline microstructure of SrRuO3 thin films. Materials Research Society, Symposium Proceedings, Vol. 474 (Epitaxial Oxide Thin Films III), p. 223-6

[1996]J. S. Dodge, L. Klein, M. M. Fejer and A. Kapitulnik. Symmetry of the magneto‐optic response of the Sagnac interferometer. J. Appl. Phys. 79, 6186-8

[1996]D. E. Farrell, E. Johnston-Halperin, L. Klein, P. Fournier, A. Kapitulnik, E. M. Forgan, A.I. M. Rae, T. W. Li, M. L. Trawick, R. Sasik and J. C. Garland. Magnetization jumps and irreversibility in Bi2Sr2CaCu2O8. Phys. Rev. B 53, 11807-16   

[1996]L. Klein, J. S. Dodge, C. H. Ahn, G. J. Snyder, T. H. Geballe, M. R. Beasley, and A. Kapitulnik. Anomalous Spin Scattering Effects in the Badly Metallic Itinerant Ferromagnet SrRuO3. Phys. Rev. Lett. 77, 2774 -7  

[1996]L. Klein, J. S. Dodge, C. H. Ahn, J. W. Reiner, L. Mieville, T. H. Geballe, M. R. Beasley, and A. Kapitulnik. Transport and magnetization in the badly metallic itinerant Ferromagnet SrRuO3. J. Phys. Condens. Matter 8, 10111-26

[1995]L. Klein, W. R. White, M. R. Beasley, and A. Kapitulnik. Irreversible properties of micrometer-thick, superconducting MoGe/Ge multilayers as a function of anisotropy. Phys. Rev. B 51 (Rapid Communication), 6796-9

[1995]L. Klein. Comment on "Spin-Glass Behavior of Mechanically Milled Crystalline GdAl2" Phys. Rev. Lett. 74, 618-9 [pdf file]  

[1995]L. Klein, J. S. Dodge, T. H. Geballe, A. Kapitulnik, A. F. Marshall, L. Antognazza and K. Char. Perpendicular magnetic anisotropy and strong magneto-optic properties of SrRuO3 epitaxial films. Appl. Phys. Lett. 66, 2427-9

[1994]Y. Yeshurun, E. R. Yacoby, L. Klein, L. Burlachkov, R. Prozorov, N. Bontemps, H. Wuhl, and V. Vinokur. The anomalous peak in the magnetization curves of high-Tc superconductors: a static or a dynamic effect? In Proceedings of the 7th International Workshop on Critical Currents in Superconductors. p. 237, edited by H.W. Weber, Singapore: World Scientific

[1994]L. Klein, E. R. Yacoby, Y. Yeshurun, A. Tsameret, and K. Kishio. Unidirectional pinning in irradiated Bi2Sr2CaCu2O8 (invited). J. Appl. Phys. 75(10), 6322-7

[1994] L. Klein, E. R. Yacoby, Y. Yeshurun, A. Erb, G. Muller-Vogt, V. Breit, and H. Wuhl.Peak effect and scaling of irreversible properties in untwinned Y-Ba-Cu-O crystals. Phys. Rev. B 49 (Rapid Communication), 4403-6 

[1994] S. Shapira, L. Klein, J. Adler, A. Aharony and A. B. Harris. Phase diagram of the dilute Ising spin glass in general spatial dimension. Phys. Rev. B 49, 8830-41

[1994]Y. Wolfus, Y. Abulafia, L. Klein, V. A. Larkin, A. Shaulov, Y. Yeshurun, M. Konczykowski, M. Feigel’man. Evidence for diverging time scales for the onset of irreversibility in high-temperature superconductors. Physica C 224, 213-20

[1993]L. Klein, E. R. Yacoby, Y. Wolfus, Y. Yeshurun, L. Burlachkov, B. Ya Shapiro, M. Konczykowski and F. Holtzberg. Flux-reorientation in irradiated YBa2Cu3O7 and Bi2Sr2CaCu2O8 crystals. Physica C 209, 251

[1993] L. Klein, E.~R. Yacoby, Y. Yeshurun, M. Konczykowski and K. Kishio. Angular dependence of the magnetization curves and interlayer Josephson coupling in Bi2Sr2CaCu2O8. Physica A 200, 413

[1993]L. Klein, E. R. Yacoby, Y. Wolfus, Y. Yeshurun, L. Burlachkov, B. Ya Shapiro, M. Konczykowski and F. Holtzberg. Flux‐flop in high temperature superconducting crystals with columnar defects. J. Appl. Phys. 73, 5862

[1993]Y. Yeshurun, L. Klein, E. R. Yacoby, Y. Wolfus, M. Konczykowski, G. Koren and F. Holtzberg. Effects of irradiation on magnetization curves in high temperature superconductors. Applied Superconductivity V 1, 323

[1993] M. Konczykowski, Y. Yeshurun, L. Klein, E. R. Yacoby, N. Chikumoto, V. M. Vinokur and M. V. Feigelman. Flux pinning by columnar defects in high temperature superconducting crystals. Journal of Alloys and Compounds V 195, 407

[1993] L. Klein, E. R. Yacoby, Y. Wolfus, Y. Yeshurun, L. Burlachkov, B. Ya Shapiro, M. Konczykowski and F. Holtzberg. Flux flop in Y-Ba-Cu-O crystals irradiated with 5.3-GeV Pb ions. Phys. Rev. B 47 (Rapid), 12349 

[1993]L. Klein, E. R. Yacoby, Y. Yeshurun, M. Konczykowski and K. Kishio. Evidence for line vortices in Bi2Sr2CaCu2O8. Phys. Rev. B 48, 3523

[1992] L. Klein and A. Aharony. Four-band model for oxygen holes in copper oxide superconductors. I. Quasiparticles. Phys. Rev. B 45, 9915  

[1992]L. Klein and A. Aharony. Four-band model for oxygen holes in copper oxide superconductors. II. Phase diagram. Phys. Rev. B 45, 9926  

[1992]I. Felner, U. Yaron, O. Cohen, Y. Yeshurun, E. R. Yacoby, L. Klein, G. Hilscher, T. Hobubar, G. Schaudy, F. H. Potter, S. C. Rastomjee and R. G. Egdell.Crystal structure, magnetic properties, x-ray-photoemission-spectroscopy, and specific-heat measurements on Pr2BaO4 and PrBaO3. Phys. Rev. B 46, 9132

[1991]L. Klein, J. Adler, A. Aharony, A. B. Harris and Y. Meir. Series expansions for the Ising spin glass in general dimension. Phys. Rev. B 43, 11249   

[1991]L. Klein and A. Aharony. Crossover and multicriticality due to the Dzyaloshinsky-Moriya interaction. Phys. Rev. B 44, 856  

 [1991]L. Klein. A percolation model for the role of quenching temperature in doped high temperature superconductors. Physica A 179, 62

 [1990]J. Adler, Y. Meir, A. Aharony, A. B. Harris and L. Klein. Low concentration series in general dimension. J. Stat. Phys. 58, 511

[1989]  L. Klein, J. Adler, A. Aharony, A. B. Harris and Y. Meir. Dilute spin glass at zero temperature in general dimension. Phys. Rev. B 40, 4824