קורסים תשע"ה

תואר ראשון

שנה א'
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-101 פיזיקה כללית פרופ' ליאוניד פייגל
86-108 מעגלים חשמליים ד"ר בינה קליסקי
86-112 רעיונות מודרניים בפיזיקה ד"ר
פרופ'
יוסי בן-ציון
עידו קנטר
86-115 מכניקה ד"ר אלי סלוצקין
86-118 אלקטרוניקה ד"ר עמוס שרוני
86-120 חשמל ומגנטיות פרופ' 
פרופ' 
מרדכי דויטש
יצחק רבין
86-129 מעבדה בפיזיקה כללית ד"ר נועה קורצוויל
86-140 מטלב לפיסיקאים ד"ר
ד"ר
יוסי בן-ציון
סמדר שץ
86-147 מתמטיקה 1 לפיסיקאים פרופ'  ליאור קליין
86-148 מתמטיקה 2 לפיסיקאים פרופ' ליאור קליין
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים ד"ר דימטרי גוטמן
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות פרופ' יצחק דנה
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה פרופ' יובל גרעיני
86-170 מבוא לפיזיקה מודרנית פרופ' נדב שנרב
שנה ב'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-164 מבוא למחשבים בפיזיקה פרופ' דוד קסלר
86-207 מתמטיקה 3 לפיסיקאים ד"ר אבי פאר
86-208 מתמטיקה 4 לפיסיקאים ד"ר שרון שוורץ
86-209 גלים ד"ר עמנואל דלה -טורה
86-210 מכניקה אנליטית פרופ' יבגני קוגן
86-212 הידרודינמיקה ואלסטיות ד"ר דימיטרי גוטמן
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 ד"ר בינה קליסקי
86-222 רעיונות מודרניים בביופיזיקה ד"ר יוסי בן ציון
86-225 אלקטרוניקה מתקדמת ד"ר עמוס שרוני
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיזיקה ד"ר נועה קורצוייל
86-246 אופטיקה ד"ר שרון שוורץ
86-248 מעבדה באופטיקה ד"ר שרון שוורץ
86-270 שיטות מתמטיות לביופיסיקאים פרופ' בוריס שפירא
86-311 תורת הקוונטים 1 פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
שנה ג'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-216 פיזיקה סטטיסטית 2 פרופ' יצחק רבין
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי פרופ' נדב שנרב
86-302 אנליזה נומרית פרופ' דוד קסלר
86-312 תורת הקוונטים 2 פרופ' אלי ברקאי
86-327 פיזיקה של ממברנות ופולימרים פרופ' בנימין ארנברג
86-362 מבוא לפיזיקה חישובית פרופ' ריצ'רד ברקוביץ
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים ד"ר אבי פאר
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-370 פיסיקת המצב המוצק פרופ' אביעד פרידמן
86-385 מעבדה בפיזיקה ישומית ד"ר נועה קורצוייל
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר ד"ר יוסי בן-ציון
86-432 סמינר בנושאים נבחרים ד"ר יוסי בן-ציון

קורסים לתואר שני ושלישי (קורסי בחירה לתואר ראשון)
מספר קורס שם הקורס   מרצה
86-212 הידרודינמיקה ד"ר דימטרי גוטמן
86-327 פיזיקה של ממברנות ופולימרים פרופ' בנימין ארנברג
86-334 סדנה לפרוייקטים בפיזיקה ד"ר  יוסי בן ציון
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים ד"ר אבי פאר
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-600 אקראיות במערכות מובחרות פרופ'  נדב שנרב
86-755 פיזיקה אטומית פרופ'  לב חייקוביץ
86-776 מבוא לספקטרוסקופיית פעולה ד"ר יוני טוקר
86-785 אופטיקה לא לינארית ד"ר  שרון שוורץ
86-800 פיזיקה חישובית מתקדמת פרופ' דניס רפפורט
86-803 תורת הקוונטים מתקדמת פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-812 תורת החבורות פרופ' לארי הורביץ
86-816 מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה דר' בינה קליסקי
86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת פרופ' עידו קנטר
86-823 מצב מוצק מתקדם ד"ר עמנואל דלה טורה
86-830 סמינר מתקדם פרופ' בוריס שפירא
86-831 קינטיקה פיסיקאלית פרופ'  בוריס שפירא
86-846 שיטות ניסיוניות מתקדמות פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-853 תהליכים אקראיים בפיזיקה פרופ' אלי ברקאי
86-858 על-מוליכות פרופ'  ליאוניד פייגל
86-861 תורת היחסות הכללית פרופ' יבגני קוגן
86-886 דינימיקה לא לינארית וכאוס פרופ' דוד קסלר
86-895 ביופיזיקה וננו-פוטוניקה פרופ' יובל גרעיני
86-908 סמינר בננו טכנולוגיה ד"ר אורית שפי
86-922 קולקויום באופטיקה קוונטית פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-932 קולקויום בעל מוליכות פרופ'
ד"ר
בוריס שפירא
בינה קליסקי
86-942 קולקויום והוראה פרופ'
פרופ'
ד"ר
יצחק רבין
לב חייקוביץ
יוני טוקר
86-952 קולקויום בביופיזיקה פרופ'
פרופ'
פרופ'
בנימין ארנברג
מרדכי דויטש
יובל גרעיני
 
86-962 קולקויום בפיזיקה של מערכות מורכבות פרופ'
פרופ'
ד"ר
נדב שנרב
דוד קסלר
יוסי בן ציון
86-972 קולקויום בפיזיקה סטטיסטית פרופ'
פרופ'
פרופ'
עידו קנטר
אלי ברקאי
יצחק דנה
86-982 קולקויום בפיזיקה המצב המוצק פרופ'
פרופ'
ד"ר
יבגני קוגן
ריצ'רד ברקוביץ
דמיטרי גוטמן