קורסים תשע"ד

תואר ראשון
שנה א'
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-108 מעגלים חשמליים פרופ' משה דויטש
86-112 רעיונות מודרניים בפיזיקה ד"ר יוסי בן-ציון
86-115 מכניקה ד"ר אלי סלוצקין
86-118 אלקטרוניקה ד"ר עמוס שרוני
86-120 חשמל ומגנטיות

פרופ' 

פרופ'

מרדכי דויטש

יצחק רבין

86-129 מעבדה בפיזיקה כללית פרופ' אביעד פרידמן
86-140 מטלב לפיסיקאים

ד"ר

ד"ר

יוסי בן-ציון

סמדר שץ

86-147 מתמטיקה 1 לפיסיקאים פרופ'  ליאור קליין
86-148 מתמטיקה 2 לפיסיקאים פרופ' ליאור קליין
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים פרופ' לאוניד פייגל
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות פרופ' יצחק דנה
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה פרופ' יובל גרעיני
86-170 מבוא לפיזיקה מודרנית פרופ' אפרת שמשוני
שנה ב'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-164 מבוא למחשבים בפיזיקה פרופ' דוד קסלר
86-207 מתמטיקה 3 לפיסיקאים ד"ר אבי פאר
86-208 מתמטיקה 4 לפיסיקאים ד"ר שרון שוורץ
86-209 גלים פרופ' אפרת שמשוני
86-210 מכניקה אנליטית פרופ' יצחק דנה
86-212 הידרודינמיקה ואלסטיות ד"ר דימיטרי גוטמן
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 ד"ר בינה קליסקי
86-225 אלקטרוניקה מתקדמת ד"ר עמוס שרוני
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיזיקה פרופ' יעקב קרפטמכר
86-246 אופטיקה ד"ר שרון שוורץ
86-248 מעבדה באופטיקה ד"ר שרון שוורץ
86-270 שיטות מתמטיות לביופיסיקאים פרופ' יצחק דנה
86-311 תורת הקוונטים 1 פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
שנה ג'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-216 פיזיקה סטטיסטית 2 פרופ' יצחק רבין
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי פרופ' אלי ברקאי
86-302 אנליזה נומרית פרופ' דוד קסלר
86-312 תורת הקוונטים 2 פרופ' אלי ברקאי
86-327 פיזיקה של ממברנות ופולימרים פרופ' בנימין ארנברג
86-362 מבוא לפיזיקה חישובית פרופ' ריצ'רד ברקוביץ
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים ד"ר אבי פאר
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-370 פיסיקת המצב המוצק פרופ' אביעד פרידמן
86-385 מעבדה בפיזיקה ישומית פרופ' יוסף ישורון
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר ד"ר יוסי בן-ציון
86-432 סמינר בנושאים נבחרים ד"ר יוסי בן-ציון

קורסים לתואר שני ושלישי (קורסי בחירה לתואר ראשון)
מספר קורס שם הקורס   מרצה
27-437 תורת האינפורמציה ושיטות למידה פרופ' עידו קנטר
86-212 הידרודינמיקה ד"ר דימטרי גוטמן

86-327

פיזיקה של ממברנות ופולימרים פרופ' בנימין ארנברג
86-351 פיסיקת הגרעין וחלקיקים אלמנטרים פרופ' ארז עציון
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים ד"ר אבי פאר
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-701 נושאים נבחרים בתורת הקוונטים ד"ר דמיטרי גוטמן
86-702 פיזיקה גרעינית מתקדמת פרופ' יבגני קוגן
86-803 תורת הקוונטים מתקדמת פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-807 מבוא לננו-טכנולוגיה ד"ר עמוס שרוני
86-816 מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה פרופ' אביעד פרידמן
86-818 שיטות בפיזיקה מתמטית פרופ' נדב שנרב
86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת פרופ' עידו קנטר
86-825 נושאים נבחרים במגנטיות ד"ר דניס גולוסוב
86-826 שיטות תורת השדות בפיסיקת חומר מעובה פרופ' אפרת שמשוני
86-830 סמינר מתקדם

פרופ'

נדב שנרב

86-840 אופטיקה קוונטית ד"ר אבי פאר
86-846 שיטות ניסיוניות מתקדמות פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-860 מגנטיות וחומרים מגנטיים פרופ' ליאור קליין
86-861 תורת היחסות הכללית פרופ' יבגני קוגן
86-863 פיזיקה של חצאי מוליכים פרופ' בוריס שפירא
86-879 מבוא לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה ד"ר יגאל פת-אל
86-892 מיקרוסקופיית הדמייה אופטית פרופ' יובל גרעיני
86-899 פיזיקה של טמפרטורות נמוכות פרופ' בוריס שפירא
86-941 קולקויום בפיזיקה פרופ'/ד"ר יצחק רבין/ דימטרי גוטמן/ לב חייקוביץ
86-951 קולקויום בביופיזיקה פרופ' בנימין ארנברג/ מרדכי דויטש