פרופ' אפרת שמשוני - מבוא לפיסיקה מודרנית 86-170

סוג הקורס: הרצאה + תרגיל

סמסטר:     ב       היקף שעות:  שעתיים הרצאה, שעה תרגיל                 

אתר הקורס באינטרנט:  http://lemida.biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס:
ללמוד יסודות של פיסיקה מודרנית, כולל תורת היחסות הפרטית ופיסיקה אטומית וקוונטית. קורס זה מכין את הסטודנטים ללימודים בקורס "תורת הקוונטים"

 

ב. מהלך השיעורים:

הרצאות + שיעורי תירגול

  

ג. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

1. GALILEAN TRANSFORMATIONS
Events and coordinates. Galilean coordinate and velocity transformations (reminder).

2. SPEED OF LIGHT
Short historical survey: from Galileo to Maxwell, from Maxwell to Einstein. Absolute space and the Ether. The Michelson-Morley experiment. Length and time measurements. The constancy of the speed of light. The postulates of Einstein

3. THE LORENTZ COORDINATE TRANSFORMATIONS
The invariance of Maxwell's equations. Simultaneity. Relativistic length contraction. Relativistic time dilation. Relativistic space-time measurements. Relativistic velocity transformations. The relativistic Doppler effect. Apparent paradoxes and their resolution.

4. MASS, ENERGY, AND MOMENTUM IN RELATIVITY
The need to redefine classical momentum. The variation of mass with velocity. Newton's second law in relativity. Einstein mass and energy relationship. Momentum and energy relationship. The Lorenz transformations for energy and momentum.

5. THE QUANTUM THEORY OF ELECTROMAGNETIC RADIATION AND MATTER
Short historical survey. Orders of magnitude in microscopic physics. De Broglie waves. Experimental verification of De Broglie's hypothesis. Interference and diffraction of matter. General view on quantization.

6. HYDROGEN-LIKE ATOMS
The Hydrogen spectrum. The Rutherford experiment. The Bohr theory of the hydrogen atom. Quantization of orbital angular momentum.

7. ELECTROMAGNETIC RADIATION
The theory of photons. The photoelectric effect. The Compton effect. Pair production and annihilation. Absorption of photons.

 

ד. חובות הקורס:

דרישות קדם: קורס 86-115 מכניקה

חובות / דרישות / מטלות: הגשת תרגילים

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): ציון עובר- 60, מבחן 80%  תרגיל 20%

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

1. Gauntreau, Savin "Theory and problems of modern physics", Schaum's outline series, 1999.
2. Kittel, Knight, Ruderman "Mechanics" (Book #1 of the Berkeley Course of Physics), chapters 10-15.
3. Wichmann "Quantum physics", Book #4 of the Berkeley Course of Physics), chapters 1-5.

 

לצפייה במבחנים לדוגמא לחץ על הקישורים הבאים: 

1. מבחן מועד א'- תשע"ג

2. מבחן מועד ב'- תשע"ג

3. מבחן מועד א'- תשע"ב

4. מבחן מועד ב'- תשע"ב

5. מבחן מועד א'- תשס"ח 

6. מבחן מועד א'- תשס"ו