קורסים תשע"ו

תואר ראשון

שנה א'
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-108 מעגלים חשמליים ד"ר בינה קליסקי
86-112 רעיונות מודרניים בפיזיקה ד"ר
פרופ'
יוסי בן-ציון
עידו קנטר
86-115 מכניקה ד"ר אלי סלוצקין
86-118 אלקטרוניקה ד"ר עמוס שרוני
86-120 חשמל ומגנטיות פרופ' 
פרופ' 
מרדכי דויטש
יצחק רבין
86-129 מעבדה בפיזיקה כללית ד"ר נועה קורצוויל
86-140 מטלב לפיסיקאים ד"ר
ד"ר
יוסי בן-ציון
סמדר שץ
86-147 מתמטיקה 1 לפיסיקאים פרופ'  ליאור קליין
86-148 מתמטיקה 2 לפיסיקאים פרופ' ליאור קליין
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים ד"ר דימטרי גוטמן
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות פרופ' יצחק דנה
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה פרופ' יובל גרעיני
86-170 מבוא לפיזיקה מודרנית פרופ' נדב שנרב
שנה ב'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-164 מבוא למחשבים בפיזיקה מר אבשלום אלמליח
86-207 מתמטיקה 3 לפיסיקאים פרופ' אבי פאר
86-208 מתמטיקה 4 לפיסיקאים ד"ר שרון שוורץ
86-209 גלים ד"ר עמנואל דלה -טורה
86-210 מכניקה אנליטית פרופ' יצחק דנה
86-212 הידרודינמיקה ואלסטיות ד"ר דימיטרי גוטמן
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 פרופ' אלי ברקאי
86-222 רעיונות מודרניים בביופיזיקה ד"ר יוסי בן ציון
86-225 אלקטרוניקה מתקדמת ד"ר עמוס שרוני
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיזיקה ד"ר נועה קורצוייל
86-246 אופטיקה ד"ר שרון שוורץ
86-248 מעבדה באופטיקה ד"ר שרון שוורץ
86-270 שיטות מתמטיות לביופיסיקאים פרופ' בוריס שפירא
86-311 תורת הקוונטים 1 פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
שנה ג'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-216 פיזיקה סטטיסטית 2 פרופ' יצחק רבין
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי פרופ' נדב שנרב
86-302 אנליזה נומרית פרופ' דוד קסלר
86-312 תורת הקוונטים 2 פרופ' אלי ברקאי
86-327 ביופיזיקה של ממברנות ופולימרים ד"ר חנה ויטמן
86-362 מבוא לפיזיקה חישובית פרופ' ריצ'רד ברקוביץ
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים פרופ' אבי פאר
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-368 סדנת תכנות בשפת C מר אבשלום אלמליח
86-370 פיסיקת המצב המוצק פרופ' אפרת שמשוני
86-385 מעבדה בפיזיקה ישומית ד"ר נועה קורצוייל
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר ד"ר יוסי בן-ציון
86-432 סמינר בנושאים נבחרים    

קורסים לתואר שני ושלישי (קורסי בחירה לתואר ראשון)
מספר קורס שם הקורס   מרצה
86-212 הידרודינמיקה ד"ר דימטרי גוטמן
86-327 ביופיזיקה של ממברנות ופולימרים ד"ר חנה ויטמן
86-334 סדנה לפרוייקטים בפיזיקה ד"ר  יוסי בן ציון
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים פרופ' אבי פאר
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-602 אור בתווך לא מסודר פרופ'  פטריק סבע
86-603 אנליזה ומידול מתמטי של נתונים רועשים ד"ר סטאס בורוב
86-650 מבוא לפיזיקה של אנרגיות גבוהות פרופ'  יובל גרוסמן
86-701 רעיונות מודרניים במכניקה קוונטית ד"ר דימטרי גוטמן
86-755 פיזיקה אטומית פרופ'  לב חייקוביץ
86-801 מעגלים קוונטים ד"ר מיכאל שטרן
86-803 תורת הקוונטים מתקדמת פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-807 מבוא לננו טכנולוגיה ד"ר עמוס שרוני
86-816 מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה דר' בינה קליסקי
86-818 שיטות בפיזיקה מתמטית פרופ'  נדב שנרב
86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת פרופ' עידו קנטר
86-823 מצב מוצק מתקדם פרופ' אפרת שמשוני
86-825 נושאים נבחרים במגנטיות ד"ר דניס גולוסוב
86-830 סמינר מתקדם פרופ' בוריס שפירא
86-831 קינטיקה פיסיקאלית פרופ'  בוריס שפירא
86-834 מבוא לפיסיקת הכאוס פרופ' יצחק דנה
86-840 אופטיקה קוונטית פרופ' אבי פאר
86-846 שיטות ניסיוניות מתקדמות פרופ' מיכאל רוזנבלו
86-879 מבוא לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה ד"ר יגאל פת-אל
86-892 מיקרוסקופיית הדמייה אופטית פרופ' יובל גרעיני
86-908 סמינר בננו טכנולוגיה ד"ר אורית שפי
86-910 נושאים נבחרים בדינמיקה לא לינארית פרופ' דוד קסלר
86-923 קולקויום באופטיקה קוונטית פרופ'
פרופ'
מיכאל רוזנבלו
פטריק סבע
86-933 קולקויום בעל מוליכות פרופ' ליאוניד פייגל
 
86-943 קולקויום והוראה פרופ'
פרופ'
לב חייקוביץ
אפרת שמשוני
86-953 קולקויום בביופיזיקה פרופ'
פרופ'
ד"ר
יובל גרעיני
מרדכי דויטש
יוני טוקר

 
86-963 קולקויום בפיזיקה של מערכות מורכבות פרופ'
ד"ר
ד"ר
נדב שנרב
יוסי בן ציון
ר
וני ברטש
86-973 קולקויום בפיזיקה סטטיסטית פרופ'
פרופ'
פרופ'
ד"ר
עידו קנטר
אלי ברקאי
יצחק דנה
סטאס בורוב
86-983 קולקויום בפיזיקה המצב המוצק פרופ'
ד"ר
ד"ר
ד"ר
ריצ'רד ברקוביץ
מיכאל שטרן
דמיטרי גוטמן
עמנואל דלה-טורה