קורסים תשע"ח

למערכת מידע-נט לסטודנט: חיפוש קורסים

 

תואר ראשון

שנה א'
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-108 מעגלים חשמליים ד"ר יוני טוקר
86-112 רעיונות מודרניים בפיזיקה ד"ר
פרופ'
יוסי בן-ציון
עידו קנטר
86-115 מכניקה פרופ'
ד"ר
אלי סלוצקין
יוסי בן-ציון
86-118 אלקטרוניקה ד"ר עמוס שרוני
86-120 חשמל ומגנטיות פרופ' 
פרופ'
אבי פאר
אביעד פרידמן
86-129 מעבדה בפיזיקה כללית ד"ר נועה קורצוויל
86-140 מטלב לפיסיקאים ד"ר
ד"ר
יוסי בן-ציון
סמדר שץ
86-147 מתמטיקה 1 לפיסיקאים פרופ'  ליאור קליין
86-148 מתמטיקה 2 לפיסיקאים פרופ' ליאור קליין
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים פרופ' דימטרי גוטמן
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות פרופ' יצחק דנה
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה פרופ' יובל גרעיני
86-170 מבוא לפיזיקה מודרנית פרופ' נדב שנרב
שנה ב'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-164 מבוא למחשבים בפיזיקה ד"ר רונן טל
86-207 מתמטיקה 3 לפיסיקאים פרופ' אבי פאר
86-208 מתמטיקה 4 לפיסיקאים פרופ' חיים טייטבלאום
86-209 גלים ד"ר עמנואל דלה -טורה
86-210 מכניקה אנליטית פרופ' יצחק דנה
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 ד"ר בינה קליסקי
86-225 אלקטרוניקה מתקדמת ד"ר עמוס שרוני
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיזיקה ד"ר נועה קורצוייל
86-246 אופטיקה ד"ר שרון שוורץ
86-248 מעבדה באופטיקה ד"ר
ד"ר
שרון שוורץ
נועה קורצוייל
86-311 תורת הקוונטים 1 פרופ' אלי ברקאי
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר ד"ר
ד"ר
יוסי בן-ציון
שרון שוורץ
שנה ג'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-216 פיזיקה סטטיסטית 2 ד"ר סטאס בורוב
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי פרופ'
פרופ'
נדב שנרב
מרדכי דויטש
86-302 אנליזה נומרית פרופ' דוד קסלר
86-312 תורת הקוונטים 2 פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-362 מבוא לפיזיקה חישובית ד"ר רוני ברטש
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים פרופ' פטריק סבע
86-370 פיסיקת המצב המוצק פרופ'
פרופ'
אפרת שמשוני
בוריס שפירא
86-385

    או
86-367
מעבדה בפיזיקה ישומית


מעבדה באופטיקה קוונטית
ד"ר
ד"ר

פרופ'
בינה קליסקי
נועה קורצויל

פטריק סבע
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר ד"ר יוסי בן-ציון
86-432 סמינר בנושאים נבחרים פרופ'
פרופ'
פרופ'
פרופ'
ד"ר
חיים טייטבלאום
מרדכי דויטש
בוריס שפירא
דימטרי גוטמן
עמנואל דלה טורה

קורסים לתואר שני ושלישי (קורסי בחירה לתואר ראשון)
מספר קורס שם הקורס   מרצה
27-437 תורת האינפורמציה ושיטות למידה פרופ' עדו קנטר
86-317 פיזיקה כימית ד"ר  יוני טוקר
86-334 סדנה לפרוייקטים בפיזיקה ד"ר  יוסי בן ציון
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים פרופ' פטריק סבע
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית פרופ' פטריק סבע
86-565 כתיבה מדעית לפיסיקאים פרופ' דוד קסלר
86-695 פיזיקה של חומר רך-מעובה פרופ' אלי סלוצקין
86-722 גזים קוונטים של אטומים פרופ' לב חייקוביץ
86-755 פיזיקה אטומית פרופ'  לב חייקוביץ
86-803 תורת הקוונטים מתקדמת פרופ' אפרת שמשוני
86-807 מבוא לננו טכנולוגיה ד"ר עמוס שרוני
86-816 מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה דר' בינה קליסקי
86-818 שיטות בפיזיקה מתמטית פרופ' נדב שנרב
86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת פרופ' עדו קנטר
86-830 סמינר מתקדם פרופ'
פרופ'
פרופ'
פרופ'
דוד קסלר
נדב שנרב
חיים טייטבלאום
יצחק דנה
86-840 אופטיקה קוונטית פרופ' אבי פאר
86-846 שיטות ניסיוניות מתקדמות ד"ר מיכאל שטרן
86-886 דינמיקה לא לינארית וכאוס פרופ' דוד קסלר
86-879 מבוא לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה ד"ר יגאל פת-אל
86-892 מיקרוסקופיית הדמיה אופטית פרופ' יובל גרעיני
86-915 סמינר רשתות ד"ר אמיר בשן
86-945 קולקויום בפיזיקה פרופ'
פרופ'
פרופ'
פרופ'
חיים טייטבלאום
ליאור קליין
אפרת שמשוני
לב חייקוביץ
86-955 קולקויום בביופיזיקה פרופ'
פרופ'
ד"ר
יובל גרעיני
מרדכי דויטש
יוני טוקר