קורסים תשע"ז

למערכת מידע-נט לסטודנט: חיפוש קורסים

 

תואר ראשון

שנה א'
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-108 מעגלים חשמליים ד"ר יוני טוקר
86-112 רעיונות מודרניים בפיזיקה ד"ר
פרופ'
יוסי בן-ציון
עידו קנטר
86-115 מכניקה פרופ'
ד"ר
ד"ר
אלי סלוצקין
יוסי בן-ציון
סטאס בורוב
86-118 אלקטרוניקה ד"ר עמוס שרוני
86-120 חשמל ומגנטיות פרופ' 
פרופ'
אבי פאר
אביעד פרידמן
86-129 מעבדה בפיזיקה כללית ד"ר עמוס שרוני
86-140 מטלב לפיסיקאים ד"ר
ד"ר
יוסי בן-ציון
סמדר שץ
86-147 מתמטיקה 1 לפיסיקאים פרופ'  ליאור קליין
86-148 מתמטיקה 2 לפיסיקאים פרופ' ליאור קליין
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים ד"ר דימטרי גוטמן
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות פרופ' יצחק דנה
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה פרופ' יובל גרעיני
86-170 מבוא לפיזיקה מודרנית פרופ'
פרופ'
אפרת שמשוני
נדב שנרב
שנה ב'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-164 מבוא למחשבים בפיזיקה גברת שני אלקובי
86-207 מתמטיקה 3 לפיסיקאים פרופ' אבי פאר
86-208 מתמטיקה 4 לפיסיקאים פרופ' חיים טייטבלאום
86-209 גלים ד"ר עמנואל דלה -טורה
86-210 מכניקה אנליטית פרופ' יצחק דנה
86-212 הידרודינמיקה ואלסטיות ד"ר דימיטרי גוטמן
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 פרופ' אלי ברקאי
86-222 רעיונות מודרניים בביופיזיקה ד"ר יוסי בן ציון
86-225 אלקטרוניקה מתקדמת ד"ר עמוס שרוני
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיזיקה פרופ'
ד"ר
ד"ר
יצחק רבין
נועה קורצוייל
שרון שוורץ
86-246 אופטיקה ד"ר שרון שוורץ
86-248 מעבדה באופטיקה ד"ר שרון שוורץ
86-270 שיטות מתמטיות לביופיסיקאים ד"ר דימטרי גוטמן
86-311 תורת הקוונטים 1 פרופ' אלי ברקאי
שנה ג'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-216 פיזיקה סטטיסטית 2 פרופ' יצחק רבין
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי פרופ' נדב שנרב
86-302 אנליזה נומרית פרופ' דוד קסלר
86-312 תורת הקוונטים 2 פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-362 מבוא לפיזיקה חישובית פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים פרופ' פטריק סבע
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית פרופ' פטריק סבע
86-368 סדנת תכנות בשפת C גברת שני אלקובי
86-370 פיסיקת המצב המוצק פרופ' אפרת שמשוני
86-385 מעבדה בפיזיקה ישומית פרופ'
פרופ' 
פרופ'
ד"ר
ד"ר
מוטי דויטש
לב חייקוביץ'
פטריק סבע
בינה קליסקי
נועה קורצויל
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר ד"ר יוסי בן-ציון
86-432 סמינר בנושאים נבחרים ד"ר
ד"ר
רוני ברטש
אמיר בשן

קורסים לתואר שני ושלישי (קורסי בחירה לתואר ראשון)
מספר קורס שם הקורס   מרצה
86-212 הידרודינמיקה ד"ר דימטרי גוטמן
86-334 סדנה לפרוייקטים בפיזיקה ד"ר  יוסי בן ציון
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים פרופ' פטריק סבע
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית פרופ' פטריק סבע
86-565 כתיבה מדעית לפיסיקאים פרופ' דוד קסלר
86-603 אנליזה ומידול מתמטי של נתונים רועשים ד"ר סטאס בורוב
86-607 פיזיקה של מערכות מחוץ לשיווי משקל ד"ר עמנואל דלה טורה
86-695 פיזיקה של חומר רך-מעובה פרופ' אלי סלוצקין
86-743 מעברי פאזה ותופעות קריטיות פרופ' אפרת שמשוני
86-755 פיזיקה אטומית פרופ'  לב חייקוביץ
86-785 אופטיקה לא לינארית ד"ר שרון שורץ
86-801 מעגלים קוונטים ד"ר מיכאל שטרן
86-803 תורת הקוונטים מתקדמת פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-816 מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה דר' בינה קליסקי
86-818 שיטות בפיזיקה מתמטית פרופ' זיו קיזנר
86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת פרופ' עידו קנטר
86-830 סמינר מתקדם פרופ'
ד"ר
דוד קסלר
עמוס שרוני
86-846 שיטות ניסיוניות מתקדמות ד"ר מיכאל שטרן
86-858 על-מוליכות פרופ' ליאוניד פייגל
86-886 דינמיקה לא לינארית וכאוס ד"ר
פרופ'
יוסי בן ציון
דוד קסלר
86-888 פיזיקה של מערכות מרוכבות ד"ר רוני ברטש
86-895 ביופיזיקה וננו-פוטוניקה פרופ' יובל גרעיני
86-910 נושאים נבחרים בדינמיקה לא לינארית פרופ' דוד קסלר
86-924 קולקויום באופטיקה קוונטית פרופ' אבי פאר
86-944 קולקויום והוראה פרופ'
פרופ'
ד"ר
ליאור קליין
חיים טייטלבאום
אמיר בשן
86-954 קולקויום בביופיזיקה פרופ'
ד"ר
מרדכי דויטש
אמיר בשן
86-964 קולקויום בפיזיקה של מערכות מורכבות פרופ'
פרופ'
פרופ'
ד"ר
דוד קסלר
נדב שנרב
דנה יצחק
רוני ברטש
86-974 קולקויום בפיזיקה סטטיסטית פרופ'
פרופ'
פרופ'
ד"ר
עידו קנטר
אלי ברקאי
דנה יצחק
סטאס בורוב
86-984 קולקויום בפיזיקה המצב המוצק ד"ר מיכאל שטרן