פרופ' יבגני קוגן - מתמטיקה 3 לפיסיקאים 86-207

א. מטרות הקורס:

לימוד פתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות.

 

ב. תוכן הקורס:

מהלך השיעורים: הרצאות

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

1. Variational Calculus

2. Laplace Equation: Separation of Variables

3. Sturm-Liouville Theory

4. Spectral Theory of Laplace Operator               

5. Green's Functions for Ordinary Differential Equations

6. Poisson Equation

7. Diffusion Equation

8. Wave Equation

9. Partial Differential Equations of the First Order

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: מתמטיקה לפיסקאים 1, מתמטיקה לפיסקאים 2, משוואות דיפרנציאליות רגילות.

חובות / דרישות / מטלות: תרגילי בית, בוחן ומבחן.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): מבחן 85% תרגיל 15%

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: לחץ כאן