פרופ' דוד קסלר - מבוא למחשבים בפיסיקה 86-164

א. מטרות הקורס

הקדמה לחישוב נומרי ותכנות.

 

ב. תוכן הקורס:

הקדמה לחישוב נומרי באמצעות מטלב (Matlab).  הקדמה לתכנות ב-C. הקדמה לשיטות נומריות.

מהלך השיעורים: הרצאות + הדגמות מחשב

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

הקדמה ל-מטלב

2

מטריצות במטלב

3

גרפים, לולאות for

4

לולאות while, פונקציות

5

הקדמה ל-C

6

לולאות, פונקציות

7

מערכים, מצביעים, מחרוזות

8

פונקציות של פונקציות, structs

9

פתרון של מערכות ליניאריות

10

אינטגרלים נומריים

11

שיטת ניוטון

12

שיטת ניוטון בכמה משתנים

13

חזרה

 
 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: -

חובות / דרישות / מטלות: תרגיל שבועי במעבדת המחשבים המחלקתית

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי ): 40% תרגילים, 60% מבחן. מי שנכשל במבחן, נכשל בקורס.

 

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: Numerical Recipes in C, כל ספר בסיסי על שפת C: לחץ כאן

חומר מחייב למבחנים: הכל, כמובן.