פרופ' ליאור קליין - מתמטיקה 1 לפיסיקאים 86-147

א. מטרות הקורס:

הענקת בסיס מתמטי.

 

ב. תוכן הקורס:

קבוצות מספרים, מספרים מרוכבים, סדרות, גבול של סדרה, גבול של פונקציה, רציפות של פונקציה, נגזרות, חקר פונקציה, בעיות מינימום מכסימום, אינטגרל לא מסויים, אינטרל מסויים, שיטות אינטגרציה, אינטגל לא אמיתי, טורים אינסופיים, טורי חזקה (מקלורן וטיילור).

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: אין

חובות: הגשת תרגילים

מרכיבי הציון הסופי: 90% בחינה, 10% תרגיל  

 

ד. ביבליוגרפיה: (רשות)

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: לחץ כאן