פרופ' ליאור קליין - מתמטיקה 1 לפיסיקאים 86-147

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א

הווארד אנטון

מו"ל: האוניברסיטה הפתוחה

מס' מיון: 11 אנט.חש תשנ"ז ‬

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב

הווארד אנטון

מו"ל: האוניברסיטה הפתוחה

מס' מיון: 11 אנט.חש תשנ"ט ‬

 

מתמטיקה לפיסיקאים ‬

שלמה הבלין ‬

מו"ל: המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן

מס' מיון: 11 הבל.מת תשנ"ט ‬

Mathematical methods in the physical sciences

Boas, Mary L.

2nd edition

Publisher: Wiley

Classification No. 11 BOA m2