פרופ' דוד קסלר

פרופ'
פרופ' דוד קסלר
טלפון: 
משרד: 

תחומי מחקר

 


 • דינמיקה של מערכות שאינן בשיויי-משקל

 • פיסיקה סטיסטית

 • דינמיקה של מערכות מרחביות כגון סדקים

 • דינמיקה של אוכלוסיות

 • רעש במערכות ביולוגיות

 • דינמיקה של אבולוציה דרווינית
   

 

קורות חיים

 • ---------EDUCATION----------
 • 1981 PhD Physics Princeton University
 • 1976 BS Physics MIT
 • ---------POSITIONS---------
 • 1997-Present: Bar-Ilan Full Prof.
 • 1992-1997: Bar-Ilan Assoc. Prof.
 • 1989-1992: U. Michigan Assoc. Research Sci.
 • 1985-1989: U. Michigan Asst. Research Sci.
 • 1982-1985: Rutgers Postdoctoral Fellow
 • 1980-1982: LANL Postdoctoral Fellow

פירסומים

Please see:

Google Scholar