דוקטורט מאמרים - הבהרה

דוקטורט מאמרים כולל מאמרים בהם המגיש מחבר עיקרי יחיד או בשותפות עם מחבר עיקרי נוסף. יחד עם זאת, אם ישנם מאמרים נוספים בהם המגיש הוא אחד המחברים אך לא מחבר עיקרי, ותוכן המאמרים רלוונטי לתזה, ניתן לצרפם לתזה כנספח תחת הכותרת "מאמרים נוספים" ולהתייחס גם אליהם בפרקי ההקדמה.