ציון לשבח בהוראה

אנו שמחים לבשר כי המחלקה לפיזיקה זכתה (שוב!) ב"ציון לשבח בהוראה" על סמך סקרי רמת ההוראה האוניברסיטאיים, המתפרסמים מטעם לשכת סגן הרקטור. 

המחלקה תשתתף בסוף החודש בטקס הוקרה מיוחד, הנערך מדי שנה ומתקיים במעמד נשיא האוניברסיטה, הרקטור, דיקנים וראשי מחלקות.

ציון לשבח בהוראה