זינוק ברגישות של חיישנים מגנטו-רזיסטיביים

חיישנים מגנטיים מסוגים שונים נמכרים מדי שנה במליארדי דולרים למגוון שימושים כולל חישה של מהירות ומיקום, מדידה של זרמים חשמליים, זיהוי פעילות חשמלית של הלב והמוח, וכו'. מעבר לכך, הדרישה לחיישנים מגנטיים צפויה אף לעלות, בשל התפתחויות שונות כמו התפתחות "האינטרנט של דברים", רכבים אוטונומיים ורובוטיקה.

מבין הסוגים השונים של חיישנים מגנטיים, חיישנים הנקראים "מגנטו-רזיסטיביים" זוכים להתעניינות מיוחדת בשל שילוב של עלות נמוכה, פעולה בטמפרטורת החדר ורגישות. למרות זאת, עד כה אפליקציות חשובות (למשל, בדיקות רפואיות וסקרים גאופיזיים) היו מחוץ לתחום הפעולה של חיישנים אלה בשל רגישות לא מספקת שהושגה עד כה רק על ידי חיישנים הרבה יותר יקרים שהם גם גדולים הרבה יותר או כאלה שצריכים להיות מקוררים לפחות למינוס 200  מעלות צלזיוס. מצב זה עשוי להשתנות כעת לאור כך שקבוצת חוקרים מבר-אילן ובן גוריון בראשות פרופ' ליאור קליין וד"ר אסף גרוס דיווחה על שיפור של יותר מסדר גודל ברגישות של חיישנים מגנטו-רזיסטיביים.

החיישנים שפותחו על ידי שתי הקבוצות יכולים לזהות שדות מגנטיים בתדרים נמוכים כשעוצמת השדה המגנטי קטנה מ 5 פיקו-טסלה, שזאת עוצמת שדה הקטנה פי 10 מליון מהשדה המגנטי של כדור הארץ. רגישות זאת עשויה לסלול את הדרך להזדמנויות חדשות בתחומים כגון בריאות, תחבורה ובטחון המדינה. יצויין עוד כי גודלם של החיישנים החדשים מילימטרים ספורים, הם פועלים בטמפרטורת החדר, ועלותם אמורה להיות נמוכה יחסית ודומה לעלות של חיישנים מגנטו-רזיסטיים פחות רגישים. ההתפתחות האחרונה דווחה במאמר שמחבריו הם ראשי הקבוצה, ד"ר נהליל וחברים נוספים בשתי קבוצות המחקר. המאמר פורסם ב  IEEE Sensors Letters שהוא ג'ורנל מוביל בתחום החיישנים.

לקריאת המאמר