רשתות ריאליות בעלות תלות מרחבית

פרופ' שלמה הבלין וקבוצת המחקר שלו פירסמו לאחרונה מאמר חדש בכתב העת Physical Review Letters.

במאמר פותח ונחקר מודל לרשתות ריאליות בעלות תלות מרחבית עם אורך אופייני ζ. בסקאלות קטנות מ- ζ הרשת הינה בעלת התנהגות רנדומית (קל להגיע ממקום למקום) ובסקאלות גדולות מ- ζ התנהגות מרחבית. המודל מתאר למשל רשתות של תחבורה או חשמל, שיש בהם אופייני של קשרים. במאמר קבוצת המחקר גילתה שבקריטיות (קרוב לנפילת הרשת) האיזור הרנדומי נמתח (מכאן השם critical stretching) באופן לא ליניארי עם ζ. תופעה זו חשובה ביותר בהתפשטות מגפות ובמערכות ביולוגיות כמו המוח אשר לפי ה-critical hypothesis פועלות בצורה מיטבית דווקא בקריטיות. התגלית מאפשרת בדיקת השערה זו ומקדמת את ההבנה בתופעות קריטיות.

לקריאת המאמר המלא