דוקטורנטיות מצטיינות

המחלקה לפיזיקה מברכת את הסטודנטיות:

אוזן חרות

רוט אפרת

על זכייתן במלגת ות"ת לדוקטורנטיות מצטיינות בתחומי היי-טק מחזור א', תשע"ט