מסלול חדש - פיסיקה ומדעי החיים

המחלקה לפיסיקה שמחה לבשר על פתיחתו של מסלול לימודים חדש פיסיקה - מדעי החיים. 

מסלול זה יאפשר לבוגריו להמשיך לתארים מתקדמים בפיסיקה או במדעי החיים ללא צורך בהשלמות.

במסגרת התואר בפיסיקה הסטודנטים ילמדו קורסים  מתחומי המכניקה הקוונטית, המכניקה הסטטיסטית, האופטיקה, השדות האלקטרומגנטיים, הגלים והפיסיקה

החישובית.

בתחום מדעי החיים הסטודנטים ילמדו קורסים מתחומי הביולוגיה של התא, הביכימיה, הגנטיקה הכללית, האימנולוגיה והפיזיולוגיה של מערכות.