מסלול חדש - פיסיקה ומדעי החיים

המחלקה לפיזיקה שמחה לבשר על פתיחתו של מסלול לימודים חדש פיזיקה - מדעי החיים. 

מסלול זה יאפשר לבוגריו להמשיך לתארים מתקדמים בפיזיקה או במדעי החיים ללא צורך בהשלמות.

במסגרת התואר בפיזיקה הסטודנטים ילמדו קורסים  מתחומי המכניקה הקוונטית, המכניקה הסטטיסטית, האופטיקה, השדות האלקטרומגנטיים, הגלים והפיזיקה

החישובית.

בתחום מדעי החיים הסטודנטים ילמדו קורסים מתחומי הביולוגיה של התא, הביכימיה, הגנטיקה הכללית, האימנולוגיה והפיזיולוגיה של מערכות.