לוח בחינות

שלחו לחבר

לוח הבחינות הרשמי מפורסם במידע אישי לסטודנט, לנוחיותכם להלן לוח הבחינות של המחלקה לפיזיקה.

 

לוח זה איננו רשמי,  במקרה של סתירה בין המידע המופיע בעמוד זה לבין המידע המצוי במידע אישי לסטודנט, יגבר האמור במידע אישי לסטודנט.

 

בהצלחה בבחינות!