86-101 פיסיקה כללית -פרופ' ליאוניד פייגל

פיסיקה כללית 1 : 86-101-01

קורס שייך לתוכנית מול"א

מרצה: פרופ' לאוניד פייגל

סוג הקורס: הרצאה  + תרגילים

שנת לימודים:  תשע"ו                    סמסטר:  שנתי                    היקף שעות:  2 (שנתי)

 

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 1. מטרות הקורס: לימודי פיסיקה במסגרת בגרות 5 יחידות לתלמידי תיכון המוכשרים ביותר. הקורס יכלול פתרון שאלות קשות ולא-סטנדרטיות.

 

 1. תוכן הקורס:

 

מכניקה

תוכן לפי ספר חובה:  פ. סירס, מ. זימנסקי, ה. יאנג "פיסיקה תיכונית", כרך 1 "מכניקה" מהדורה 7 חדשה

 

 1. מודלים, מדידות, ווקטורים (פרק 1, כל הסעיפים).
 2. תנועה לאורך קו ישר (חד-מיימדית), תאוצה (פרק 2, כל הסעיפים).
 3. תנועה במישור (דו-מיימדית), תנועת טילים (פרק 3, כל הסעיפים).
 4. חוקי התנועה של ניוטון (פרק 4, כל הסעיפים).
 5. יישום חוקי ניוטון (פרק 5, כל הסעיפים).
 6. תנועה מעגלית (פרק 6, כל הסעיפים).
 7. עבודה ואנרגיה (פרק 7, כל הסעיפים).
 8.  מתקף ותנע (פרק 8, ללא סעיפים 5 ו 6).
 9. כבידה (פרק 12, כל הסעיפים).

 

חשמל ומגנטיות

תוכן לפי ספר חובה:  פ. סירס, מ. זימנסקי, ה. יאנג "פיסיקה תיכונית", כרך 2 " חשמל ומגנטיות " מהדורה 7 חדשה

 

 1. חוק קולון (פרק 1, כל הסעיפים).
 2. שדה חשמלי (פרק 2, כל הסעיפים).
 3. פוטנציאל (פרק 3, ללא סעיפים 5 ו 7*).

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

חובות / דרישות / מטלות: הגשת תרגילים, בחנים במהלך הסימסטר, דוחו"ת מעבדה ומבחן

 

 מרכיבי הציון הסופי:  מבחן – 80%,  תרגילים – 20%

 

ד. ביבליוגרפיה:

1.  פ. סירס, מ. זימנסקי, ה. יאנג - "פיסיקה תיכונית", כרך 1 "מכניקה" מהדורה 7 חדשה

 

2. פ. סירס, מ. זימנסקי, ה. יאנג - "פיסיקה תיכונית", כרך 2 " חשמל ומגנטיות " מהדורה 7 חדשה

3. עדי רוזן – מכניקה ניוטונית, כרכי א' ו- ב', מהדורה משנת 2008