פרופ' יבגני קוגן - פיסיקה גרעינית מתקדמת ושימושים לאנרגיה ובטחון 86-702

א. מטרות הקורס:

We would like to acquaint the students with the physical aspects of both nuclear weapon and nuclear reactors used for power production and other purposes.

ב. תוכן הקורס:

 

Energy Release in Nuclear Reactions, Neutrons, Fission, and Characteristics of Fission. Discovery of the Neutron. Artificially Induced Radioactivity and the Path to Fission. Energy Release in Fission. The Bohr - Wheeler Theory of Fission.

Critical Mass and Efficiency. Neutron Mean Free Path.

Critical Mass: Diffusion Theory. Effect of Tamper. Estimating Bomb Efficiency.
Producing Fissile Material. Reactor Criticality. Neutron Thermalization. Plutonium Production. Electromagnetic Separation of Isotopes. Gaseous (Barrier) Diffusion. Complicating Factors. Boron Contamination in Graphite. Spontaneous Fission of Pu, Predetonation, and Implosion.

Power from nuclear fission. Chain-reacting pile. Multiplication factor. Control of reactors. Reactors using natural uranium. Reactors using enriched fuel. Fast reactors. Breeder reactors: a renewable energy source. Useful energy generation from reactors.

Nuclear fusion. Conditions for fusion in thermonuclear reactors. Controlled Thermonuclear reactions.

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: Basic course in nuclear physics

 

 חובות: נוכחות

 

 מרכיבי הציון הסופי: 100%- מבחן

 

ד. ביבליוגרפיה:

 

[1] B. Cameron Reed, The Physics of the Manhatten Project, Second Edition.

 

[2] B.B. Srivastava, Nuclear Physics.