פרופ' נדב שנרב - שיטות בפיסיקה מתמטית 86-818

 

א.      מטרות הקורס :

 

מטרת על: הקנית ידע מתמטי

 

ספציפית: שיפור הידע במשואות דיפרנציאליות ומשואות הפרשים רגילות, אנליזה אסימפטוטית, שיטות קירוב ותורת הפרעות.

 

 

ב. תוכן הקורס:

 

    מהלך השיעורים: הרצאה + תרגיל

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

משואות דיפרנציאליות רגילות

Bender, Ch. 1

2

משואות הפרשים

Bender, Ch. 2

3

פתרונות מקורבים למשואות לינאריות

Bender, Ch. 3

4

פיתוח אסימפטוטי של אינטגרלים

Bender, Ch. 6

5

טור הפרעות

Bender, Ch. 7

6

תורת השכבות הגבוליות

Bender, Ch. 9

7

WKB

Bender, Ch. 10

8

אנליזה בסקלות מרובות

Bender, Ch. 11

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם:  לימודי תואר ראשון או לפחות הקורסים במתמטיקה.

 

 חובות / דרישות / מטלות: תרגילים ומבחן.

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 20% תרגיל, 80% מבחן.

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

     ספרי הלימוד (textbooks)

 

Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers: Asymptotic Methods and Perturbation Theory, by Carl M. Bender, Steven A. Orszag

 

 חומר מחייב למבחנים:

 

 

Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers: Asymptotic Methods and Perturbation Theory, by Carl M. Bender, Steven A. Orszag