פרופ' אביעד פרדימן - מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה 86-816

 

       

א.      מטרות הקורס:

1.      להעניק לסטודנטים ניסיון במעבדות ובשיטות של ננוטכנולוגיה

2.      להכיר לסטודנטים חלק מהציוד המתקדם במרכז הננו

3.      להקנות לסטודנטים ניסיון בהכנת ומתן הרצאה מדעית

 

ב.       מהלך השיעורים: במהלך השנה כל זוג סטודנטים מבצע שני פרוייקטים ניסיוניים בננוטכנולוגיה, סמסטר אחד בתחום הקשור לפיסיקה/ביולוגיה ובשני בתחום הקשור לכימיה. הפרוייקטים נבחרים מתוך הרשימה למטה. כל פרוייקט כולל הכרת הרקע התיאורטי, לימוד הפעלת המיכשור, ביצוע ניסיונות, עיבוד נתונים והסקת מסקנות. מכל זוג נדרש להעלות רעיון מקורי לביצוע חלק מהניסוי. בסוף כל סמסטר הסטודנטים מרצים על הניסוי בפני שאר הסטודנטים והמדריכים. בנוסף עוברים הסטודנטים מספר "תחנות" בהם הם נחשפים למיכשור מתקדם הקיים במרכז.

  

 רשימת פרוייקטים:

 

מס' המעבדה

נושא המעבדה

1

ליטוגרפיה של חוטים דקים

2

התקנים וחיישנים מגנטים

3

אופטיקה וביופיסיקה של תאים

4

גידול שכבות אורגניות ואי-אורגניות

5

נקודות קוונטיות

6

הכנת ננו-חלקיקים

 

 

ג. חובות הקורס: ביצוע פרוייקט ניסיוני והרצאה עליו.

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי): הציון נקבע על ידי התרשמות המדריכים מהעבודה הניסיונית ומאיכות ההרצאה.

 

ד. ביבליוגרפיה: החומר התיאורטי ניתן לסטודנטים על ידי המדריכים.