דר' יוסי בן ציון - סמינר בנושאים נבחרים 86-432

 

 

א. מטרות הקורס:

בקורס זה כל סטודנט מכין הרצאה קצרה (35 דקות) בלווי מצגת (PowerPoint, Word או תוכנה דומה). נושא ההרצאה נתון לבחירתו החופשית של הסטודנט. הנושא צריך להיות קשור לפיסיקה (כמובן) ולהיות מאושר ע"י האחראי על הקורס. הצגת הנושא צריכה להיות ברורה לאחראים (הבוחנים) השומעים וצריכה להראות הבנה טובה בפיסיקה של הנושא (ראו גם הנחיות ב"פתרונות" ב-"Files"). עותק מודפס של המצגת יועבר לאחר ההרצאה לאחראי על הקורס. הנוכחות בקורסחובה. הנוכחות תיבדק ותהיה חלק מהציון הסופי.   

 

ב. תוכן הקורס:

    תכנית הוראה מפורטת:

The subjects are chosen by the students themselves. They are encouraged to  turn to the teacher at any stage of preparing their talk – from the process of choosing the subject to the studying of the chosen subject to the final preparing of the presentation.

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: קורסי החובה של שנה ראשונה ושניה

 

 חובות / דרישות / מטלות: מתן הרצאה

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 100%  הרצאה

 

ד. ביבליוגרפיה:   

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

The books are recommended by the teacher for each student individually, depending upon the subject of the talk chosen

 

 חומר מחייב למבחנים: החומר ניבחר באופן אישי