פרופ' אלי ברקאי- תורת הקוונטים 2 86-312

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הכרת יסודות ושמושי תורת הקוונטים

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

  • תנע זוויתי: יחסי קומוטציה, אופרטורי הריסה ויצירה, ספיו, מטריצות פאולי, חיבור תנע זוויתי ומקדמי קלבש-גורדון
  • אטום המימן: פוטנציאל מרכזי, מםפרים קוונטים, רמות אנרגיה, הטבלה המחזורית
  • פיזור מפוטנציאל מרכזי
  • תורת ההפרעות, תורת ההפרעות המנוונות- דוגמאות: אפקט שטרק,אלקטרונים בפוטנציאל מרכזי
  • שיטת הוריאציה
  • תורת ההפרעות התלויה בזמן: מעבר ביו רמות, הפרעה אדיאבטית ומידית, חוק הזהב של פרמי
  • חלקיקים זהים: פונקצית גל רב חלקיקיות (בוסונים, פרמיונים), עקרון פאולי
  • אלקטרונים בשדה מגנטי: רמות לנדאו, זרמים מתמידים

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: תורת הקוונטים 1

 

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן 70% תרגיל 30%

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

מרצבך,דוידוב, פרק, כהן-טנוג'י, לנדאו-ליפשיץ, משיח,סקוראי