פרופ' נדב שנרב - תורת השדה האלקטרומגנטי 86-234

 

א. מטרות הקורס:

This course is intended to provide an introduction to the theory of classical electrodynamics at the advanced undergraduate level.

 

ב. תוכן הקורס:

 

Maxwell's equations (i) div D = rho, (ii) div B = 0, (iii) curl E = - dot(B) (iv) Curl H = J+ dot{D}

and its applications in electrostatics, radiation, electromagnetic waves, and time permitting

relativity.

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: קורסי החובה של שנה ראשונה ושניה

 

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן והגשת תרגלי בית

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

      85% מבחן,    15% תרגיל

 

ד. ביבליוגרפיה:

         ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

"Classical Electrodynamics (Third Edition) "  

   J. D. Jackson

"Classical Theory of Fields (Third Edition) "

   L. D. Landau, and E. M.  Lifshits

 

חומר מחייב למבחנים: החומר שיועבר בקורס