פרופ' יעקב קרפטמכר - מעבדה ממוחשבת בפיסיקה 86-232

סוג הקורס: מעבדה

סמסטר:    ב      היקף שעות:  3 שעות מעבדה

אתר הקורס באינטרנט:   http://lemida.biu.ac.il   

 

א. מטרות הקורס:

    להקנות ידע בסיסי במעבדה פיסיקלית - ממוחשבת.

 

ב. תוכן הקורס:

 • Driven pendulum
 • Magnetic field
 • Ferromagnetism
 • Electromagnetic induction
 • RLC circuit
 • Principles of radio
 • Diffraction of light
 • Photovoltaic cell
 • Optical communications
 • Photoelectric effect
 • Electrons - the e/m ratio
 • Atoms - energy levels and spectra

 

ג. מהלך השיעורים:

בשיעור המעבדה נוכחים המרצה ושני מתרגלים. כל מתרגל אחראי על סיוע והסבר לסטודנטים על 6 מעבדות מתוך ה-12, בפיקוחו של המרצה.

המעבדות הינן מעבדות ממוחשבות ועל כן נעשה שימוש בתוכנת data studio לשם קליטה ועריכת תוצאות הניסויים השונים. כמובן שכל עמדת ניסוי מכילה את כל מרכיבי הניסוי הדרושים למהלך תקין של העבודה.

על הסטודנטים להגיע לשיעור מוכנים, דהיינו לאחר שקראו את התוכן העיוני של הניסוי אותו הם אמורים לערוך. מידת בקיאותם בחומר העיוני נבדקת על ידי המתרגלים, ובמידת הצורך המתרגל ו/או המרצה מסייעים לסטודנט במידה ונתקל בקשיים אם במהלך הניסוי עצמו ואם בהבנת החומר העיוני הרלוונטי. על הסטודנטים להגיש דו"ח מעבדה מסודר בתום כל ניסוי. דו"ח זה נבדק על ידי המתרגל האחראי.

 

ד. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' הניסויים וסוג הניסויים בכל שעור הוא זהה – 12 ניסויים, כאשר כל עמדת ניסוי מאוישת על ידי זוג סטודנטים אחד בכל שעור, במהלך הסמסטר כל זוג מספיק לערוך את כל 12 הניסויים על ידי סבב.

 

ה. חובות הקורס:

חובות / דרישות / מטלות: דו"ח מסכם לכל מעבדה ובחינה סופית במעבדה.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

25% - ממוצע ציוני הדוחו"ת המסכמים

75% - בחינה בתום הסמסטר

 

ו. ביבליוגרפיה: (חובה)

   ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

   חוברת הדרכה – "מעבדה ממוחשבת בפיסיקה".

Yaakov Kraftmakher, "Experiments and Demonstrations in Physics. Bar-Ilan Physics Laboratory", World Scientific, 2007.

 

חומר מחייב למבחנים:

    החומר הנלמד במהלך הקורס (המבחן נערך ללא חומר עזר).