ד"ר עמוס שרוני - אלקטרוניקה מתקדמת 86-225

 

א. מטרות הקורס:

 

1)      להקנות ידע בסיסי באלקטרוניקה הדרוש לפיסיקאים על מנת לתכנן ולהקים מערכות מדידה, לבחור את המכשור המתאים ולנצלו כראוי.

2)      להקנות הכשרה בסיסית לפיסיקאים המתעתדים לעבוד בתעשייה. בקורס נידונים מושגי יסוד באלקטרוניקה הדרושים לפיסיקאים על מנת לתקשר עם מהנדסים וטכנאים.

 

ב. תוכן הקורס:

 

   

    תכנית הוראה מפורטת:

Analysis of signals and systems in the time and frequency domains: 

Linear Time invariant systems. Fourier series and transforms, frequency response and weighting function of linear systems. Laplace transforms, transfer function of linear systems. Sampled signals and the Nyquist sampling theorem.

 

Introduction to digital electronics:

Binary arithmetic, binary codes, logic gates, Boolean algebra, derivation and simplification of Boolean functions.

 

Combinational logic circuits:

Logic-circuit families, adders, comparators, coders and decoders, multiplexers and demultiplexers, read only memory (ROM).

 

Sequential logic circuits:

Flip-flops (SR, D, JK, T), registers, binary counters, read-and-write memory (RAM), digital-to-analog and analog-to-digital converters.      

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: קורס החובה של שנה ראשונה

 

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן, ציוני שני בחנים והגשת תרגילי בית

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

 

80% מבחן,    20% בחנים

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

1)    Electronics for the Modern Scientist, Paul B. Brown, Gunter N. franz, and Howard Moraff (Elsevier, 1982).

2)    Fundamentals of electrical engineering (2nd Ed.), Leonard S. Bobrow (Oxford Univ. Press, N.Y. 1996).

3)    Signals and Systems, Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, and S. Hamid Nawab, (Prentice-Hall International, 1997).

4)    מערכות ספרתיות, ביה"ס לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה.

 

 

 חומר מחייב למבחנים: החומר שיועבר בקורס