דר' עמנואל דלה טורה - גלים 86-209

א. מטרות הקורס:

תורת הגלים מהווה את התשתית הרעיונית והמתמטית הדרושה לתיאור מגוון תופעות פיסיקליות, הכרוכות בהסעה של אנרגיה במערכת מרובת-חלקיקים. בכלל זה גלים בתווך אלסטי, גלי קול, גלי מים וגלים אלקטרומגנטיים לסוגיהם (מגלי רדיו, דרך אור ועד קרינת x וקרינת גאמא רדיואקטיבית). מטרת הקורס להקנות את הכלים המתמטיים הדרושים (משוואות גלים, אנאליזת פורייה), ומושגי היסוד המשותפים לכל סוגי התופעות הגליות: התאבכות, עקיפה ונפיצה והשלכותיהן השונות (כגון היווצרות תבניות התאבכות, פעימות, וקוויטוט של גלים בתווך בעל גודל סופי). רעיונות היסוד הנלמדים בקורס מהווים נדבך מרכזי בהבנת הפיסיקה המודרנית, ומשמשים בסיס ללימוד תורת הקוונטים.

 

ב. תוכן הקורס:

תכנית הוראה מפורטת:

  1. מבוא למושגי יסוד, משוואת הגלים במימד אחד.
  2. שרשראות אוסצילטורים מצומדים וגלים אלסטיים במיתר
  3. גלים אלקטרומגנטיים בואקום
  4. שטף האנרגיה של גלים אלסטיים במיתר
  5. וקטור פויטינג ושטף האנרגיה של גלים אלקטרומגנטיים
  6. תופעות התאבכות: החזרה והעברה בגבול בין תווכים שונים; גלים עומדים; פעימות ואיפנון; חבילות גלים בתווך נפיץ, מהירות הפאזה ומהירות החבורה
  7. גלים אלקטרומגנטיים בחומר: תווך דיאלקטרי, מתכת ופלסמה
  8. התקדמות גלים במרחב (שניים או שלושה מימדים). יישומים: חוקי סנל לגלים אלקטרומגנטיים; מנחי גלים; קיטוב של גלים אלקטרומגנטיים; עקיפה ותבניות התאבכות במערכות אופטיות
  9. גלי מים

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: מכניקה א', חשמל ומגנטיות א'

חובות / דרישות / מטלות: מבחן והגשת תרגלי בית.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי): 90% מבחן, 10% תרגיל

 

ד. ביבליוגרפיה: (רשות)

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: לחץ כאן

חומר מחייב למבחנים: החומר שיועבר בהרצאות.