ד"ר שרון שוורץ- מתמטיקה 4 לפיסיקאים 86-208

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

לימוד תאוריה ושימוש של פונקציות מרוכבות

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

    מהלך השיעורים: הרצאות

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

1. Complex Numbers

2. Functions of Complex Variables

3. Analytic Functions

4. Integrals

5. Series

6. Residues

7. Improper Integrals Done by Cauchy Theorem

8. The Fourier Transform

9. Mappings.  

10. Conformal Transformations

11. Integral Representations

12. Asymptotic Evaluation of Integrals

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: מתמטיקה לפיסקאים 1, מתמטיקה לפיסקאים 2, משוואות דיפרנציאליות רגילות, מתמטיקה לפיסיקאים 3.

 

 חובות / דרישות / מטלות: תרגילי בית, בוחן ומבחן

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

מבחן 85%

תרגיל 15%

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

Brown and Churchill - Complex variables and applications,

8th edition

 

Habermann - Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems,

4th edition.