פרופ' ליאור קליין - מתמטיקה 2 לפיסיקאים 86-148

א. מטרות הקורס:

הענקת בסיס מתמטי.

 

ב. תוכן הקורס:

טורי חזקה עם שני משתנים, נגזרות חלקיות, בעיות מינימום-מכסימום עם שני משתנים, אינטגרלים כפולים ומשולשים,החלפת משתנים כולל למשתנים פולריים, גליליים וכדוריים, וקטורים, אופרטורים וקטוריים, אינטגרלים קויים ומשטחיים, משפט הדיברגנץ, משפט גרין, משפט סטוקס, טורי פורייה.

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: 86-147

חובות: הגשת תרגילים

מרכיבי הציון הסופי: 90% בחינה, 10% תרגיל  

 

ד. ביבליוגרפיה: (רשות)

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: לחץ כאן