פרופ' אביעד פרידמן- מעבדה בפיסיקה כללית 86-129

סוג הקורס: מעבדה

סמסטר:    ב      היקף שעות:  שעתיים מעבדה 

אתר הקורס באינטרנט:   http://lemida.biu.ac.il       

 

א. מטרות הקורס:

הקניית מיומנויות בסיסיות בפסיקה ניסויית: בניית מערכות ניסוי בהתאם לתרשים נתון, ביצוע מדידות והסקת מסקנות.

 

ב. תוכן הקורס:

הסטודנטים מבצעים ניסויים בפיסיקה בנושאים הבאים:

1. מכניקה (5 ניסויים): חוק סטוקס, חוק שימור התנע הקווי, חוק שימור התנע הזוותי, תנודות הרמוניות פשוטות ומצומדות, תנודות הרמוניות מרוסנות ומאולצות-ניסוי ממוחשב

2. חשמל (ניסוי 1): מציאת התנגדות פנימית של מקור מתח (כח אלקטרו מניע - כא"מ).

3. קול וגלים (2 ניסויים): מהירות הקול באויר, גלים עומדים במיתר תחת שדה מגנטי.

4. מגנטיות (2 ניסויים): הכח הפועל על תייל הנושא זרם חשמלי בשדה מגנטי, מיפוי שדה מגנטי בסליל.

 

ג. מהלך השיעורים:

את המעבדה מתרגל מדריך, הנעזר בלבורנט. בתחילה המדריך מבאר ומדגים את העקרונות הפיסיקליים ועקרונות הניסוי. לאחר מכן כל זוג סטודנטים ניגש לעמדות ומרכיב את מערכת הניסוי.  במהלך הניסוי המדריך מסתובב בין עמדות הניסוי. באחריות המדריך: לבאר שאלות העולות מן הניסוי, לעזור לסטודנטים להתמודד עם קשיים בביצוע הניסוי ולהתרשם מאופן עבודתו של הסטודנט במעבדה . הניסוי אחיד לכל הזוגות.

  

ד. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס'

השיעור

נושא

השיעור

קריאה

נדרשת

1

מפגש היכרות, מתן הוראות בטיחות ועבודה במעבדה והסברים כללים

קריאה וחתימה על הוראות הבטיחות

2

חוק סטוקס

רקע  עיוני  בחוברת הקורס

3

שימור  תנע קווי

רקע  עיוני  בחוברת הקורס

4

שימור  תנע זוויתי

רקע  עיוני  בחוברת הקורס

5

תנודות הרמוניות פשוטות ומצומדות

רקע  עיוני  בחוברת הקורס

6

כא"מ ומתח הדקים

רקע  עיוני  בחוברת הקורס

7

מדידת מהירות הקול באויר

רקע  עיוני  בחוברת הקורס

8

גלים עומדים במיתר

רקע  עיוני  בחוברת הקורס

9

שדה מגנטי

רקע  עיוני  בחוברת הקורס

10

מיפוי שדה מגנטי בסליל

רקע  עיוני  בחוברת הקורס

11

תנודות הרמוניות מרוסנות ומאולצות - ניסוי ממוחשב

רקע  עיוני  בחוברת הקורס

12

מעבדת השלמה וחזרה

רקע  עיוני  בחוברת הקורס

13

מבחן מעשי  ועיוני

 

 
 

ה. חובות הקורס:

   דרישות קדם: קורסי פיסיקה לפסיקאים : מכניקה , חשמל ומגנטיות

חובות / דרישות / מטלות: נוכחות והשתתפות פעילה במהלך הניסוי, הגשת דוחות מעבדה , מוכנות לבוחן (ע"י קריאה של החומר העיוני ) בכל תחילת מעבדה, מבחן מעשי ומבחן תאורטי.

    מרכיבי הציון הסופי:

  1.   25% ציון מבחן מעשי.
  2.   25% ציון מבחן עיוני.
  3.   25% ציון דוחות.
  4.   25% התרשמות המדריך במהלך הניסויים.
      ציון עובר:60

 

ו. ביבליוגרפיה:

    ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

חוברת מעבדה לקורס - "לקט ניסויים בפיסיקה לתלמידי פיסיקה"

 

חומר מחייב למבחנים:

הרקע העיוני של הניסויים וביצועם.