ד"ר יוסי בן-ציון - רעיונות מודרניים בפיסיקה 86-112

א. מטרות הקורס:

הקורס מהווה אשנב לתורות ומושגים בפיסיקה המודרנית,  במסגרת הקורס יחשף הסטודנט לנעשה בתחומי המחקר השונים בתחומי הננו-פיסיקה, על-מוליכות, ביו-פיסיקה, אופטיקה ועוד.

 

ב. תוכן הקורס:

הקורס יכלול הרצאות בנושאים הבאים:

 • מבא לפיסיקה
 • מהי פיסיקה?
 • ננו-פיסיקה וננו-טכנולוגיה
 • בריאת העולם
 • כיצד מודדים זמן?
 • מיקרוסקופיה
 • על-מוליכות
 • מעברי פזה
 • מבא לביופיסיקה וחקר הסרטן
 • אטומים קרים
   

ההרצאות מועברות ע"י חברי סגל מהמחלקה לפיסיקה שהנושאים הנ"ל בתחום התמחותם.

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: אין

חובות / דרישות / מטלות: כתיבת עבודה על אחד הנושאים שהועברו בקורס.

מרכיבי הציון הסופי : ציון עובר