פרופ' ליאור קליין - מתמטיקה 2 לפיסיקאים 86-148

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א

הווארד אנטון

מו"ל: האוניברסיטה הפתוחה

מס' מיון: 11 אנט.חש תשנ"ז ‬

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב

הווארד אנטון

מו"ל: האוניברסיטה הפתוחה

מס' מיון: 11 אנט.חש תשנ"ט

 

מתמטיקה לפיזיקאים

שלמה הבלין ‬

מו"ל: המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן

מס' מיון: 11 הבל.מת תשנ"ט ‬

Mathematical methods in the physical sciences

Boas, Mary L.

2nd edition

Publisher: Wiley

Classification No. 11 BOA m2

Schaum’s outline of theory and problems of advanced calculus

Spiegel, Murray R.

Publisher: McGraw-Hill

Classification No. 11.1 SPI s