פרופ' נדב שנרב - שיטות בפיסיקה מתמטית 86-818

Advanced mathematical methods for scientists and engineers

Carl M. Bender, Steven A. Orszag

Publisher: Springer

Classification No. 11 BEN a