ד"ר עמוס שרוני - אלקטרוניקה מתקדמת 86-225

Electronics for the Modern Scientist

Paul B. Brown, Gunter N. franz, Howard Moraff

Publisher: Elsevier Science

Fundamentals of electrical engineering

Bobrow, Leonard S.

2nd edition

Publisher: Oxford University Press

Classification No. 84.4 BOB f2

Signals & systems

Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, with S. Hamid Nawab

2nd edition

Publisher: Prentice Hall

Classification No. 621.38223 OPP s2

מערכות ספרתיות

האוניברסיטה הפתוחה

מו"ל: האוניברסיטה הפתוחה

מס' מיון: 621.395 אונ.מע תשמ"ח