פרופ' בינה קליסקי

טלפון
דוא"ל
beena@biu.ac.il
מחקר

אנחנו מפתחים חיישנים מגנטיים לוקאליים בעלי רגישות מגנטית גבוהה והפרעה מינימלית לנעשה בדגם ומשתמשים בהם לחקר נושאים נבחרים במוליכות-על, מגנטיות וביו-מגנטיות.
 

פרסומים

Please see:

Google Scholar or My web page

תאריך עדכון אחרון : 05/12/2022