פרופ' בינה קליסקי

טלפון
דוא"ל
beena@biu.ac.il
  מחקר

  אנחנו מפתחים חיישנים מגנטיים לוקאליים בעלי רגישות מגנטית גבוהה והפרעה מינימלית לנעשה בדגם ומשתמשים בהם לחקר נושאים נבחרים במוליכות-על, מגנטיות וביו-מגנטיות.
   

  פרסומים

  Please see:

  Google Scholar or My web page

  תאריך עדכון אחרון : 05/12/2022