פרופ' בינה קליסקי

פרופ'
פרופ' בינה קליסקי
טלפון: 
דוא"ל: 

תחומי מחקר

אנחנו מפתחים חיישנים מגנטיים לוקאליים בעלי רגישות מגנטית גבוהה והפרעה מינימלית לנעשה בדגם ומשתמשים בהם לחקר נושאים נבחרים במוליכות-על, מגנטיות וביו-מגנטיות.
 

פירסומים

Please see:

Google Scholar or My web page