פרופ' אפרת שמשוני

טלפון
דוא"ל
shimshe@mail.biu.ac.il
משרד
בנין 209, חדר 200
  מחקר

  מחקר תיאורטי של מגוון תופעות ומצבי צבירה המאפיינים חומר קוונטי במערכות רבות-חלקיקים, ובפרט מערכות אלקטרוניות בעלות תכונות הולכה ייחודיות כתוצאה מאינטראקציות בין האלקטרונים, הגורמות להתהוות "קווזי-חלקיקים" אקזוטיים. בכלל זה, מעבר הפאזה ממוליך-על למבודד בשכבות וחוטים דקים; הולכת חום תלויית שדה מגנטי ב"נוזלי ספין"; אפקט הול הקוונטי ותנודות שפה של ספין ומטען בשכבות גרפן.

  פרסומים

  Please see:

  Google Scholar 

  תאריך עדכון אחרון : 06/09/2022