פרופ' אפרת שמשוני

פרופ'
פרופ' אפרת שמשוני
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 

תחומי מחקר

מחקר תיאורטי של מגוון תופעות ומצבי צבירה המאפיינים חומר קוונטי במערכות רבות-חלקיקים, ובפרט מערכות אלקטרוניות בעלות תכונות הולכה ייחודיות כתוצאה מאינטראקציות בין האלקטרונים, הגורמות להתהוות "קווזי-חלקיקים" אקזוטיים. בכלל זה, מעבר הפאזה ממוליך-על למבודד בשכבות וחוטים דקים; הולכת חום תלויית שדה מגנטי ב"נוזלי ספין"; אפקט הול הקוונטי ותנודות שפה של ספין ומטען בשכבות גרפן.

פירסומים

Please see:

Google Scholar