פרופ' אפרת שמשוני

English שלחו לחבר
טלפון
דוא"ל
shimshe@mail.biu.ac.il
משרד
בנין 209, חדר 200
אופי המחקר
תיאורטי
מחקר

מחקר תיאורטי של מגוון תופעות ומצבי צבירה המאפיינים חומר קוונטי במערכות רבות-חלקיקים, ובפרט מערכות אלקטרוניות בעלות תכונות הולכה ייחודיות כתוצאה מאינטראקציות בין האלקטרונים, הגורמות להתהוות "קווזי-חלקיקים" אקזוטיים. בכלל זה, מעבר הפאזה ממוליך-על למבודד בשכבות וחוטים דקים; הולכת חום תלויית שדה מגנטי ב"נוזלי ספין"; אפקט הול הקוונטי ותנודות שפה של ספין ומטען בשכבות גרפן.

פרסומים

Please see:

Google Scholar